ZBIGNIEW ZAPART

Urodzony 01.04.1951 r. w Zgierzu.

Wykształcenie średnie

Rodowity Zgierzanin. Zodiakalny baran. 
Wraz z małżonką Mirosławą
- z wykształcenia chemicy.
Młodsza córka Aleksandra
- pracownik samorządowy,
starsza Agnieszka - nauczycielka
języka francuskiego.
Wieloletni działacz ruchu młodzieżowego
oraz działacz polityczny.
Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej
w Zgierzu do listopada 2002 r.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zgierza II kadencji.
Prezydent Miasta Zgierza III kadencji.
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi.

Funkcja Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Klub radnych Lewica i Demokraci
Członek Komisji Budżetu i Finansów

Zdrowia i Opieki Społecznej
Wybrany 12.11.2006 r.
Okręg wyborczy Nr 1
Lista Nr 6 - KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Liczba wyborców w okręgu 15482
Frekwencja wyborcza 43%
Liczba uzyskanych głosów 175