Infoserwis > Przetargi, Konkursy
| Wszystkie działy | Aktualności | Edukacja | Gospodarka | Kultura, Imprezy | Ogłoszenia | Ogłoszenia Innych Organów | Ogłoszenia komornicze | Ogłoszenia sądowe | Przetargi, Konkursy | Rolnictwo | Społeczeństwo | Sport, Rekreacja | Zdrowie |

Ogłoszenie o przetargu - zbycie lokali mieszkalnych
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 19 marca 2018 r. w godz. 11:00-12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza odbędą się przetargi na zbycie lokali mieszkalnych.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-02-12 09:59

Najem miejskiego lokalu użytkowego - ul. Rembowskiego 36/40 o powierzchni 144,52 m2
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Zgierzu ogłasza przetarg ograniczony w formie licytacji ustnej na najem miejskiego lokalu użytkowego położonego w Zgierzu przy ul. Rembowskiego 36/40 o powierzchni 144,52 m2 (w tym 71,81 m2 powierzchnia piwnic).  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-02-12 09:47

Ogłoszenie o przetargu - zbycie lokali mieszkalnych
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 19 lutego 2018 r. w godz. 11:00-12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza odbędą się przetargi na zbycie nw. lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej:  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-01-17 15:40

Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości gruntowej
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 19 lutego 2018 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza odbędzie się przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Sokołowskiej 4a.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-01-16 09:35

Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości gruntowej
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 19 lutego 2018 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza odbędzie się przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Sokołowskiej 4a.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-01-16 09:35

Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości gruntowej
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 19 lutego 2018 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza odbędzie się przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Sokołowskiej 4a.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-01-16 09:35

Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości gruntowej ul. Wiosny Ludów 72e
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 15 lutego 2018 roku o godz. 12:30 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II nr 16, sala 114) odbędzie się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu, przy ul. Wiosny Ludów 72e.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-01-12 15:30

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego związanego z budową przez partnera prywatnego i partnera publicznego budynków mieszkalnych na nieruchomościach należących do Gminy Miasto Zgierz
Wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym proszone są o złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym w terminie do dnia 18.01.2018 roku do godziny 8.00.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-01-09 12:19

Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości gruntowych
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 5 marca 2018 roku w godz. 10:30-11:30 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza odbędą się przetargi na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Zgierzu, przy ul. Wiejskiej.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-12-20 13:11

Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alienacji osób starszych i samotnych - inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku
Prezydent Miasta Zgierza w dniu 13 grudnia 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2018 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania alienacji osób starszych i samotnych - inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-12-14 12:34

Ogłoszenie o przetargu - wydzierżawienie na okres do 3 lat części gruntu o powierzchni 12 m2 na Placu Jana Kilińskiego
W dniu 17 stycznia 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, odbędzie się przetarg na wydzierżawienie na okres do 3 lat części gruntu, o powierzchni 12 m2 , przy Placu Jana Kilińskiego wraz z posadowionym na nim obiektem budowlanym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-12-14 09:54

Ogłoszenie o przetargu - dostawa materiałów instalacyjnych
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: "Dostawę materiałów instalacyjnych na budowę odcinka zachodniej magistrali wodociągowej”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-12-12 16:35

Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie w zakresie inicjatyw na rzecz osób najuboższych - wydawanie żywności
Prezydent Miasta Zgierza w dniu 12 grudnia 2017 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2018 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie inicjatyw na rzecz osób najuboższych - działania mające na celu wydawanie żywności dla najuboższych mieszkańców miasta.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-12-12 16:34

Konkurs ofert - realizacja działań w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich integracji ze środowiskiem lokalnym w 2018 roku
Prezydent Miasta Zgierza w dniu 12 grudnia 2017 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację działań w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich integracji ze środowiskiem lokalnym w 2018 roku  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-12-12 16:33

Konkurs ofert - realizacja zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018 roku
Prezydent Miasta Zgierza w dniu 12 grudnia 2017 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018 roku  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-12-12 16:31

Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży
Prezydent Miasta Zgierza w dniu 8 grudnia 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2018 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportu:  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-12-11 09:18

Konkurs ofert - realizacja zadań publicznych
Prezydent Miasta Zgierza ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji regionu:  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-11-24 16:51

Wydzierżawienie na okres do 3 lat części gruntu o powierzchni 12 m2 na Placu Jana Kilińskiego wraz z posadowionym na nim obiektem budowlanym
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 14 grudnia 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza odbędzie się przetarg na wydzierżawienie na okres do 3 lat części gruntu, o powierzchni 12 m2, przy Placu Kilińskiego wraz z posadowionym na nim obiektem budowlanym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-11-13 15:19

Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości gruntowej
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 14 grudnia 2017 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza odbędzie się: II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu, ul. Sokołowskiej 4a.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-11-10 15:34

Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości gruntowej
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 6 grudnia 2017 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza odbędzie się przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ulicy Jana Kasprowicza 2 i 4.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-10-31 09:48

Ogłoszenie o przetargu - dostawy energii elektrycznej
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: "Dostawy energii elektrycznej dla obiektów Spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.".  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-10-23 10:35

Konkurs ofert - zlecenie realizacji zadania publicznego - udzielanie gorącego posiłku osobom tego pozbawionym (bezpłatna jadłodajnia)
Prezydent Miasta Zgierza ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, na udzielanie gorącego posiłku osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, w formie bezpłatnej jadłodajni na terenie miasta Zgierza  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-10-20 22:16

Ogłoszenie przetargach - zbycie nieruchomości gruntowych
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 20 listopada 2017 roku w godz. 11:00-11:30 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, odbędą się przetargi na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Zgierzu, przy ul. Wiosny Ludów 72d i 72e.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-10-18 08:26

Konkurs ofert - roboty remontowe
Prezydent Miasta Zgierza ogłasza konkurs ofert na roboty remontowe w Wydziale Księgowości i w Wydziale Organizacyjnym w budynku Urzędu Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16 w Zgierzu  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-10-09 09:48

Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości gruntowej
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 8 listopada 2017 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, odbędzie się przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położone w Zgierzu, ul. Wiejska 32 i 34.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-10-04 09:35

Ogłoszenie o przetargu - prace renowacyjno-remontowe przewodów kominowych
MPGM sp. z o.o. w Zgierzu ogłasza przetarg na prace renowacyjno-remontowe przewodów kominowych.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-09-27 11:15

Ogłoszenie o przetargu - wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w lokalach mieszkalnych
MPGM sp. z o.o. w Zgierzu ogłasza przetarg na wymianę stolarki okiennej drewnianej na PCV w lokalach mieszkalnych.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-09-27 11:10

ARiMR szuka lokalu w Zgierzu
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) poszukuje lokalu na nową siedzibę Zgierskiego Biura Powiatowego ARiMR.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-09-15 10:47

Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Prezydent Miasta Zgierza ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2017 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-09-13 12:08

Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości gruntowej
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 17 listopada 2017 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza odbędzie się przetarg na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Łódzkiej 4-6 i ul. Sieradzkiej 1A, 1B, 3A, składającej się z 7 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 8041 m2, stanowiących jedną całość gospodarczą.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-09-12 14:52

--- strona 1 z 20 ---
[ poprzednie >> ]
 

  Tekst: