Infoserwis > Przetargi, Konkursy
| Wszystkie działy | Aktualności | Edukacja | Gospodarka | Kultura, Imprezy | Ogłoszenia | Ogłoszenia Innych Organów | Ogłoszenia komornicze | Ogłoszenia sądowe | Przetargi, Konkursy | Rolnictwo | Społeczeństwo | Sport, Rekreacja | Zdrowie |

Ogłoszenie - najem miejskiego boksu garażowego
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Zgierzu ogłasza przetarg ograniczony w formie licytacji ustnej na najem miejskiego boksu garażowego położonego w Zgierzu przy ul. Dubois 18 o powierzchni 6,60 m2.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-05-26 14:45

Ogłoszenie o przetargach - zbycie lokali mieszkalnych
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 28 czerwca 2017 r. w godz. 10:00-11:30 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, odbędą się przetargi na zbycie lokali mieszkalnych.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-05-18 12:05

Ogłoszenie o przetargu - montaż rur wodociągowych i kanalizacyjnych metodą bezwykopową
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: „Montaż rur wodociągowych i kanalizacyjnych metodą bezwykopową”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-05-17 14:14

Ogłoszenie o przetargu - budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: „Budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową ulicy Bazylijskiej w Zgierzu”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-05-10 15:49

Najem miejskiego lokalu użytkowego
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Zgierzu ogłasza przetarg ograniczony w formie licytacji ustnej na najem miejskiego lokalu użytkowego położonego w Zgierzu przy: Placu J. Kilińskiego 1 - o powierzchni 181,40 m².  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-04-28 12:11

Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Prezydent Miasta Zgierza ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2017 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-04-28 11:53

Ogłoszenie o przetargach - zbycie lokali mieszkalnych
Prezydent Miasta Zgierza informuje, że w dniu 10 maja 2017 w godz. 1113 w Urzędzie Miasta Zgierza odbędą się przetargi na zbycie lokali mieszkalnych:  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-04-05 13:45

Ogłoszenie o przetargu - wydzierżawienie miejsc handlowych (12.05.2017-31.07.2017)
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 28 kwietnia 2017 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, odbędzie się przetarg na wydzierżawienie od 12 maja 2017 r. do 31 lipca 2017 r. miejsc handlowych  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-04-04 10:04

Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości gruntowej
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 10 maja 2017 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza odbędzie się przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu, przy ul. Wiejskiej 32 i 34.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-04-03 09:15

Konkurs ofert - pełnienie Nadzoru Inwestorskiego
Gmina Miasto Zgierz ogłasza konkurs ofert na: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa ulicy Jana Śniechowskiego w Zgierzu".  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-03-31 13:02

Ogłoszenie o przetargu - zakup i sukcesywne dostawy materiałów budowlanych i instalacyjnych
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: „Zakup i sukcesywne dostawy materiałów budowlanych i instalacyjnych do Spółki Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz Sp. z o.o.”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-03-01 14:41

Ogłoszenie o przetargach - zbycie lokali mieszkalnych
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 22 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza odbędą się przetargi na zbycie lokali mieszkalnych.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-02-15 15:56

Ogłoszenie o przetargu - sukcesywne dostawy piasku oraz świadczenie usług transportowych
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: „Sukcesywne dostawy piasku oraz świadczenie usług transportowych związanych z bieżącą eksploatacją sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz prowadzonymi pracami inwestycyjnymi”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-02-10 13:00

Ogłoszenie o przetargu - ubezpieczenie majątkowe Spółki Wodkan
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: „Ubezpieczenie majątkowe Spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. na okres od 03.04.2017 do 02.04.2020 r.”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-02-10 12:58

Konkurs ofert - modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Zgierzu
Gmina Miasto Zgierz w dniu 3 lutego 2017 r. ogłasza konkurs ofert na Modernizację boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Zgierzu. Projekt realizowany z Budżetu Obywatelskiego 2016.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-02-03 15:45

Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości gruntowych
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 22 marca 2017 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza odbędzie się III przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Wiejskiej.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-01-17 10:35

Konkurs ofert - realizacja zadań publicznych w zakresie lokalnych inicjatyw kulturalnych oraz imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji Miasta Zgierza
Prezydent Miasta Zgierza ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2017 roku w zakresie lokalnych inicjatyw kulturalnych oraz imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji Miasta Zgierza przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-01-10 15:59

Konkurs ofert - przeglądy placów zabaw
Gmina Miasto Zgierz ogłasza konkurs ofert na: "Przeglądy placów zabaw będących własnością Gminy Miasto Zgierz".  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-01-03 15:19

Dzierżawa części gruntu przy Pl. Kilińskiego wraz z obiektem budowlanym
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 10 lutego 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, pI. Jana Pawła II Nr 16, sala 114 odbędzie się: II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na wydzierżawienie na okres do 3 lat część gruntu, o powierzchni 12 m2.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-01-03 10:55

Konkurs ofert - opracowanie dokumentacji projektowej
Prezydent Miasta Zgierza w dniu 20 grudnia 2016 r. ogłasza konkurs ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa ul. Długiej w Zgierzu".  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2016-12-20 14:37

Konkurs ofert - wykonanie dokumentacji projektowej
Prezydent Miasta Zgierza ogłasza w dniu 19 grudnia 2016 r. konkurs ofert na wykonanie dokumentacji projektowej - Przebudowa części wewnętrznych ciągów komunikacyjnych przy ulicy Piątkowskiej w Zgierzu, na terenie byłej jednostki wojskowej.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2016-12-19 15:36

Konkurs ofert - konserwacja latarni gazowych
Prezydent Miasta Zgierza w dniu 14 grudnia 2016 r. ogłasza konkurs ofert na konserwację latarni gazowych położonych przy ul. Rembowskiego i ul. Narutowicza w Zgierzu.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2016-12-14 13:33

Konkurs ofert - usługi w zakresie wyłapywania zwierząt, ich transport, czasowe przetrzymywanie, wydawanie właścicielom lub adoptującym oraz utylizację zwłok
Prezydent Miasta Zgierza ogłasza konkurs ofert na: wykonanie w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku całodobowej usługi obejmującej wyłapywanie zwierząt, ich transport, czasowe przetrzymywanie, wydawanie właścicielom lub adoptującym oraz utylizację zwłok.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2016-12-13 15:28

Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Prezydent Miasta Zgierza ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2017 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2016-12-05 10:03

Ogłoszenie o przetargu - wykonanie robót instalacyjnych i wykończeniowych
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: „Wykonanie robót instalacyjnych i wykończeniowych w nowo wybudowanym budynku garażowo-magazynowym z zapleczem socjalnym”  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2016-11-25 12:10

Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
Prezydent Miasta Zgierza w dniu 28.10.2016 r. ogłasza konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, na udzielanie gorącego posiłku osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, w formie bezpłatnej jadłodajni na terenie miasta Zgierza.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2016-10-28 15:48

Dzierżawa dwóch części gruntu przy Pl. Kilińskiego wraz z obiektami budowlanymi
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 21 listopada 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza odbędzie się przetarg na wydzierżawienie na okres do 3 lat dwóch części gruntu, o powierzchni 12 m2 każdy przy Placu Jana Kilińskiego wraz z posadowionymi na nich obiektami budowlanymi.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2016-10-20 11:08

Ogłoszenie o przetargu - dostawy energii elektrycznej
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetargu nieograniczony na: „Dostawy energii elektrycznej dla obiektów Spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.”  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2016-10-14 16:26

Konkurs ofert - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę rowu i wykonanie urządzeń wodnych
Prezydent Miasta Zgierza ogłasza konkurs ofert na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę (regulację) rowu z Rudunek, wykonanie urządzeń wodnych tj. zbiornika retencyjnego, wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej i wylotu rurociągu dławiącego w ramach zadania pod nazwą "Odwodnienie Osiedla Rudunki w Zgierzu".  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2016-10-07 09:47

Przetarg na prace remontowe kominów
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. ogłasza przetarg na prace remontowe kominów.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2016-10-04 16:15

--- strona 1 z 18 ---
[ poprzednie >> ]
 

  Tekst: