Infoserwis > Przetargi, Konkursy
| Wszystkie działy | Aktualności | Edukacja | Gospodarka | Kultura, Imprezy | Ogłoszenia | Ogłoszenia Innych Organów | Ogłoszenia komornicze | Ogłoszenia sądowe | Przetargi, Konkursy | Rolnictwo | Społeczeństwo | Sport, Rekreacja | Zdrowie |

Ogłoszenie o przetargu - roboty remontowe
Prezydent Miasta Zgierza w dniu 19 kwietnia 2018 r. ogłasza konkurs ofert na roboty remontowe w Wydziale Inwestycji i Rozwoju, Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa, w Wydziale Organizacyjnym w budynku Urzędu Miasta Zgierza pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zgierzu, ul. 1 Maja 5  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-04-20 14:36

Ogłoszenie o przetargu - prace remontowe dachu i kominów
Prace remontowe dachu i kominów na budynku mieszkalnym przy ul. Rembowskiego 18A  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-04-12 16:08

Ogłoszenie o przetargu - prace remontowe dachu i kominów
Prace remontowe dachu i kominów na budynku mieszkalnym przy ul. Piątkowskiej 47  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-04-12 16:07

Ogłoszenie o przetargu - prace remontowe dachu i kominów
Prace remontowe dachu i kominów na budynku mieszkalnym przy ul. Aleksandrowskiej 21  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-04-12 16:04

Konkurs ofert - opracowanie projektu graficznego, wykonanie, dostarczenie i montaż tablicy informacyjnej/pamiątkowej
Prezydent Miasta Zgierza w dniu 11 kwietnia 2018 r. ogłasza konkurs ofert na opracowanie projektu graficznego, wykonanie, dostarczenie i montaż tablicy informacyjnej/pamiątkowej w ramach projektu pn. "Wdrożenie i rozbudowa technologii informacyjno-komunikacyjnych w Gminie Miasto Zgierz", w ramach Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 dla Gminy Miasto Zgierz  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-04-11 14:53

Ogłoszenie o przetargu - budowa kanalizacji sanitarnej
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: „Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Zagadkowej w Zgierzu”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-04-06 10:38

Ogłoszenie o przetargu - budowa sieci wodociągowej
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: " "Budowę sieci wodociągowej w ul. Miodowej w Zgierzu”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-03-27 13:05

Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości gruntowej
PREZYDENT MIASTA ZGIERZA zawiadamia, że w dniu 10 maja 2018 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, sala 114, odbędzie się: III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej - Zgierz, ul. Wiejska 32 i 34  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-03-23 16:46

Ogłoszenie o przetargu - budowa sieci wodociągowej
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: "Budowę sieci wodociągowej w ul. Dolnej, Dygasińskiego i Grabskiego w Zgierzu”.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-03-23 15:17

Ogłoszenie o przetargu - budowa sieci wodociągowej
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: "Budowę sieci wodociągowej w ul. Okręglik Dolny w Zgierzu".  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-03-21 15:58

Konkurs ofert - modernizacja, doposażenie i rozbudowa placu zabaw
Prezydent Miasta Zgierza w dniu 21 marca 2018 r. ogłasza konkurs ofert na realizację postępowania pn. "Modernizacja, doposażenie i rozbudowa placu zabaw przy ul. Podgórnej 1/3 w Zgierzu – Budżet Obywatelski".  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-03-21 12:15

Konkurs ofert - plac zabaw i rekreacji
Prezydent Miasta Zgierza w dniu 21 marca 2018 r. ogłasza konkurs ofert na realizację postępowania pn. "Aktywnie i rodzinnie na Karpackiej w Zgierzu - Plac zabaw i rekreacji - Budżet Obywatelski".  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-03-21 12:13

Konkurs ofert - pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót konstrukcyjno - budowlanych, drogowych, instalacji wodociągowych i elektrycznych
Prezydent Miasta Zgierza ogłasza konkurs ofert na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót konstrukcyjno - budowlanych, drogowych, instalacji wodociągowych i elektrycznych na zadaniu pn."Przebudowa Targowiska Miejskiego w Zgierzu".  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-03-19 09:13

Wydzierżawienie od 11 maja 2018 r. do 31 lipca 2018 r. miejsc handlowych
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 16 kwietnia 2018 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, PI. Jana Pawła II Nr 16, pok. 114 odbędzie się: I PRZETARG USTNY OGRANICZONY na wydzierżawienie od 11 maja 2018 r. do 31 lipca 2018 r. miejsc handlowych.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-03-15 15:44

Ogłoszenie o przetargu - zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 21 maja 2018 roku o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza odbędzie się przetarg na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Łódzkiej 4-6 i ul. Sieradzkiej 1A, 1B, 3A, składającej się z 7 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 8041 m2, stanowiących jedną całość gospodarczą  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-03-09 16:22

Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości gruntowych
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 11 kwietnia 2018 roku w godz. 10:00-11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza odbędą się przetargi na sprzedaż prawa własności niżej wymienionych nieruchomości gruntowych:  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-03-09 16:18

Konkurs ofert - Menedżer projektu dla projektu pn.: "Wdrożenie i rozbudowa technologii informacyjno-komunikacyjnych w Gminie Miasto Zgierz"
Prezydent Miasta Zgierza ogłasza w dniu 9 marca 2018 r. konkurs ofert na świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu czynności Menedżera projektu dla projektu pn.: "Wdrożenie i rozbudowa technologii informacyjno-komunikacyjnych w Gminie Miasto Zgierz", w ramach Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 dla Gminy Miasto Zgierz.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-03-09 11:39

Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie lokalnych inicjatyw kulturalnych oraz imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji Miasta Zgierza
Prezydent Miasta Zgierza ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2018 roku w zakresie lokalnych inicjatyw kulturalnych oraz imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji Miasta Zgierza przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-02-28 09:19

Wydzierżawienie na okres do 3 lat części gruntu o powierzchni 12 m2 na Placu Jana Kilińskiego wraz z posadowionym na nim obiektem budowlanym
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 4 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, odbędzie się przetarg na wydzierżawienie na okres do 3 lat części gruntu, o powierzchni 12 m2, położonej przy Placu Jana Kilińskiego wraz z posadowionym na nim obiektem budowlanym.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-02-20 09:44

Konkurs ofert - modernizacja, doposażenie i rozbudowa placu zabaw
Prezydent Miasta Zgierza ogłasza konkurs ofert na modernizację, doposażenie i rozbudowę placu zabaw przy ul. Podgórnej 1/3 w Zgierzu – Budżet Obywatelski.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-02-19 13:20

Konkurs ofert - budowa strefy miejskiej (plac zabaw)
Prezydent Miasta Zgierza ogłasza konkurs ofert na budowę strefy miejskiej - placu zabaw pn. "Aktywnie i rodzinnie na Karpackiej w Zgierzu - Budżet Obywatelski".  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-02-19 13:09

Ogłoszenie o przetargu - zbycie lokali mieszkalnych
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 19 marca 2018 r. w godz. 11:00-12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza odbędą się przetargi na zbycie lokali mieszkalnych.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-02-12 09:59

Najem miejskiego lokalu użytkowego - ul. Rembowskiego 36/40 o powierzchni 144,52 m2
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Zgierzu ogłasza przetarg ograniczony w formie licytacji ustnej na najem miejskiego lokalu użytkowego położonego w Zgierzu przy ul. Rembowskiego 36/40 o powierzchni 144,52 m2 (w tym 71,81 m2 powierzchnia piwnic).  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-02-12 09:47

Ogłoszenie o przetargu - zbycie lokali mieszkalnych
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 19 lutego 2018 r. w godz. 11:00-12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza odbędą się przetargi na zbycie nw. lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej:  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-01-17 15:40

Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości gruntowej
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 19 lutego 2018 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza odbędzie się przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Sokołowskiej 4a.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-01-16 09:35

Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości gruntowej
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 19 lutego 2018 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza odbędzie się przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Sokołowskiej 4a.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-01-16 09:35

Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości gruntowej
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 19 lutego 2018 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza odbędzie się przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Sokołowskiej 4a.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-01-16 09:35

Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości gruntowej ul. Wiosny Ludów 72e
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 15 lutego 2018 roku o godz. 12:30 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II nr 16, sala 114) odbędzie się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu, przy ul. Wiosny Ludów 72e.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-01-12 15:30

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego związanego z budową przez partnera prywatnego i partnera publicznego budynków mieszkalnych na nieruchomościach należących do Gminy Miasto Zgierz
Wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym proszone są o złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym w terminie do dnia 18.01.2018 roku do godziny 8.00.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2018-01-09 12:19

Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości gruntowych
Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 5 marca 2018 roku w godz. 10:30-11:30 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza odbędą się przetargi na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Zgierzu, przy ul. Wiejskiej.  [czytaj wiecej ...]
Data publikacji: 2017-12-20 13:11

--- strona 1 z 20 ---
[ poprzednie >> ]
 

  Tekst: