Akcja Zima 2012/2013


Zwalczaniem skutków zimy na drogach gminnych i powiatowych, będących w zarządzie Prezydenta Miasta Zgierza zajmuje się:

  • w godz. 8.00 - 16.00 (w dni robocze)
    Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

    telefony: 42 716 25 66, 42 714 32 20, 42 714 32 22, 510 068 222 oraz fax 42 714 32 23
  • w godz. 16.00 - 8.00 (w dni robocze, dni świąteczne i wolne od pracy)
    Straż Miejska

    telefony: 42 714 32 20,42 714 32 22, 503 008 122
Więcej o Akcji Zima 2012/2013
Data publikacji: 2012-12-05 08:33