Komisja Rewizyjna RMZ


W dniu 27 listopada 2017 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta Zgierza (sala 114) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Uwagi do porządku obrad.
  3. Analiza działalności MPGK Sp. z o.o. w Zgierzu.
  4. Analiza działalności MOSiR w Zgierzu.
  5. Bieżąca analiza zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza wydanych w okresie pomiędzy posiedzeniami Komisji.
  6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
  7. Wolne wnioski.
  8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  9. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
  10. Zamknięcie posiedzenia.
Data publikacji: 2017-11-20 12:19