Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej RMZ


W dniu 22 listopada 2017 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta Zgierza (sala 114) odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej

Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Uwagi do porządku obrad.
  3. Analiza projektu budżetu miasta Zgierza, w zakresie zadań Komisji, na rok 2018 - wydanie opinii.
  4. Propozycje do planu pracy Komisji na I półrocze 2018 r.
  5. Zaopiniowanie projektów uchwał dekretowanych do Komisji.
  6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
  7. Wolne wnioski.
  8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  9. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
  10. Zamknięcie posiedzenia.
Data publikacji: 2017-11-14 12:22