Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich RMZ


W dniu 22 listopada br., o godz. 15:00, w sali 114 Urzędu Miasta Zgierza (plac Jana Pawła II 16) odbędzie się posiedzenie Komisji

Porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Uwagi do porządku obrad.
  3. Analiza projektu budżetu miasta Zgierza, na rok 2018 w zakresie zadań Komisji - wydanie opinii.
  4. Propozycje do planu pracy na I półrocze 2018 r.
  5. Zaopiniowanie projektów uchwał dekretowanych do Komisji.
  6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  8. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie posiedzenia.
Data publikacji: 2017-11-15 08:00