Posiedzenie Komisji Inicjatyw Gospodarczych RMZ


W dniu 22 listopada br., o godz. 14:45, w sali 114 Urzędu Miasta Zgierza (plac Jana Pawła II 16) odbędzie się posiedzenie Komisji

Porządek obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Informacja o projektach współfinansowanych ze środków zewnętrznych realizowanych przez Wydział Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta Zgierza.
 4. Propozycje do planu pracy na I półrocze 2018 r.
 5. Analiza projektu budżetu miasta Zgierza, na rok 2018 w zakresie zadań Komisji - wydanie opinii.
 6. Zaopiniowanie projektów uchwał dekretowanych do Komisji.
 7. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 9. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie posiedzenia.
Data publikacji: 2017-11-15 08:01