Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ


W dniu 22 listopada br., o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta Zgierza, sala 114 odbędzie się posiedzenie Komisji.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Analiza projektu budżetu miasta Zgierza, w zakresie zadań Komisji na rok 2018 – wydanie opinii.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017,
 5. w tym wyniki sprawdzianów i egzaminów.
 6. Propozycje do planu pracy na I półrocze 2018r.
 7. Zaopiniowanie projektów uchwał zgłoszonych do Komisji.
 8. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
 9. Wolne wnioski.
 10. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 11. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
 12. Zamknięcie posiedzenia
Data publikacji: 2017-11-07 13:39