Konkurs ofert - pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót konstrukcyjno - budowlanych, drogowych, instalacji wodociągowych i elektrycznych


Prezydent Miasta Zgierza ogłasza konkurs ofert na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót konstrukcyjno - budowlanych, drogowych, instalacji wodociągowych i elektrycznych na zadaniu pn."Przebudowa Targowiska Miejskiego w Zgierzu".

Szczegółowe informacje na stronie BIP
Data publikacji: 2018-03-19 09:13