Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Zaprojektowanie i wykonane wiaty przystankowej zlokalizowanej na Placu Kilińskiego w Zgierzu na działce nr ewid. 55/4
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-09-29 2016-10-14 12:45 2016-10-14 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2016-09-29 14:17 5327.58 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2016-09-29 14:17 917.72 KB 
dokument Opis przedmiotu zamowienia
2016-09-29 14:17 182.29 KB 
dokument Program Funkcjonalno - Użytkowy
2016-09-29 14:17 684.15 KB 
dokument Załącznik nr 1 do PFU
2016-09-29 14:17 460.94 KB 
dokument Załącznik nr 2 do PFU
2016-09-29 14:17 639.56 KB 
dokument Załącznik nr 3 do PFU
2016-09-29 14:17 720.18 KB 
dokument Formularz oferty
2016-09-29 14:17 305.24 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2016-09-29 14:17 565.8 KB 
dokument Oświadczenie Podmiotu Innego -udostępniającego zasoby
2016-09-29 14:17 230.77 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
2016-09-29 14:17 381.47 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
2016-09-29 14:17 364.72 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy udostępniającego zasoby
2016-10-06 10:19 233.59 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy nieudostępniającego zasoby
2016-10-06 10:19 232.55 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2016-09-29 14:17 222.9 KB 
dokument Potencjał wykonawczy -wykaz osób
2016-09-29 14:17 256.75 KB 
dokument Potencjał wykonawczy dotyczący uprawnień
2016-09-29 14:17 220.58 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe
2016-09-29 14:17 227.63 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2016-09-29 14:17 428.6 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty
2016-10-27 14:59 600.08 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2016-10-14 14:50 420.92 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.