Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 209 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych i powiatowych, dróg wewnętrznych, chodników, parkingów, placów ,alejek w parkach oraz ścieżek rowerowych w granicach administracyjnych miasta Zgierza w sezonie Zima -2016/2017
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-10-20 2016-10-28 12:45 2016-10-28 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2016-10-20 15:08 5783.49 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2016-10-20 15:08 929.62 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2016-10-20 15:08 1485.46 KB 
dokument Załącznik nr 1 do OPZ
2016-10-20 15:08 593.03 KB 
dokument Załącznik nr 2 do OPZ
2016-10-20 15:08 620.79 KB 
dokument Załącznik nr 3 do OPZ
2016-10-20 15:08 122.26 KB 
dokument Załącznik nr 4 do OPZ
2016-10-20 15:08 230.58 KB 
dokument Załącznik nr 5 do OPZ
2016-10-20 15:08 3487.38 KB 
dokument Załącznik nr 6 do OPZ
2016-10-20 15:08 141.52 KB 
dokument Załącznik nr 7 do OPZ
2016-10-20 15:08 361.27 KB 
dokument Załącznik nr 8 do OPZ
2016-10-20 15:08 425.76 KB 
dokument Załącznik nr 9 do OPZ
2016-10-20 15:08 272.22 KB 
dokument Załącznik nr 10 do OPZ - Formularz cenowy
2016-10-20 15:08 143.97 KB 
dokument Załącznik nr 11 do OPZ - Projekt umowy
2016-10-20 15:08 251.53 KB 
dokument Formularz oferty
2016-10-20 15:08 363.51 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2016-10-20 15:08 546.23 KB 
dokument Oświadczenie Podmiotu Innego udostępniającego zasoby
2016-10-20 15:08 223.96 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy nieudostępniającego zasoby
2016-10-20 15:08 225.92 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy udostępniającego zasoby
2016-10-20 15:08 226.55 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2016-10-20 15:08 371.13 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2016-10-20 15:08 346.15 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2016-10-20 15:08 215.41 KB 
dokument Potencjał techniczny
2016-10-20 15:08 269.39 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe_usługi
2016-10-20 15:08 226.22 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty
2016-11-28 12:52 365.39 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2016-10-28 13:38 250 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.