Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 209 000 euro
Rodzaj: Dostawa
Przedmiot: Dostawa i instalacja fabrycznie nowego sprzętu serwerowego z oprogramowaniem dla Gminy Miasto Zgierz
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-10-27 2016-11-08 13:45 2016-11-08 14:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2016-10-27 09:06 1657.01 KB 
dokument Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2016-11-03 15:50 169.68 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2016-10-27 09:06 957.33 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2016-10-27 09:06 1308.49 KB 
dokument Formularz oferty
2016-10-27 09:06 394.75 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2016-10-27 09:06 546.23 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy nieudostępniającego zasoby
2016-10-27 09:06 225.62 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy udostępniającego zasoby
2016-10-27 09:06 226.74 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2016-10-27 09:06 370.17 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2016-10-27 09:06 348.09 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2016-10-27 09:06 216.26 KB 
dokument Potencjał wykonawczy - wykaz osób
2016-10-27 09:06 248.9 KB 
dokument Potencjał wykonawczy - dotyczy uprawnień
2016-10-27 09:06 214.84 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe_dostawy
2016-10-27 09:06 217.84 KB 
dokument Wzór umowy
2016-10-27 09:06 252.09 KB 
Pytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ
dokument Wyjaśnienie treści SIWZ
2016-11-02 13:25 356.18 KB 
Zmiana treści SIWZ
dokument Zmiana treści SIWZ
2016-11-03 15:50 574.2 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty
2016-11-16 14:52 635.96 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2016-11-08 14:36 417.42 KB 
Uwagi:1.Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ. 2.Zamieszczono zmianę treści SIWZ. 3.Zmiana terminu składania ofert
Wprowadził(a):Agnieszka SobczakJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.