Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 209 000 euro
Rodzaj: Dostawa
Przedmiot: Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Miasto Zgierz
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-10-31 2016-11-08 12:45 2016-11-08 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2016-10-31 10:10 1434.88 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2016-10-31 10:10 956.85 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2016-10-31 10:10 828.58 KB 
dokument Formularz oferty
2016-10-31 10:10 310.04 KB 
dokument Formularz oferty
2016-10-31 10:10 117.5 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2016-10-31 10:10 546.24 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2016-10-31 10:10 43.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy nieudostępniającego zasoby
2016-10-31 10:10 224.68 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy nieudostępniającego zasoby
2016-10-31 10:10 40.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2016-10-31 10:10 348.1 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2016-10-31 10:10 85.5 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2016-10-31 10:10 215.03 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2016-10-31 10:10 40.5 KB 
dokument Wzór umowy
2016-10-31 10:10 245.84 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty
2016-11-16 14:54 719.83 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2016-11-08 14:34 461.2 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.