Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa części wewnętrznych ciągów komunikacyjnych przy ulicy Piątkowskiej w Zgierzu, na terenie byłej jednostki wojskowej
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2016-11-15 2016-11-30 12:45 2016-11-30 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie o zamówieniu
2016-11-15 13:07 1878.92 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2016-11-15 13:07 975.15 KB 
dokument Opis przedmiotu zamowienia
2016-11-15 13:07 554.11 KB 
dokument Program Funkcjonalno - Użytkowy
2016-11-15 13:07 5875.16 KB 
dokument Załącznik nr 1 do PFU
2016-11-15 13:07 1119.23 KB 
dokument Załącznik nr 2 do PFU
2016-11-15 13:07 923.1 KB 
dokument Załącznik nr 3 do PFU
2016-11-15 13:07 5055 KB 
dokument Formularz oferty
2016-11-15 13:07 300.11 KB 
dokument Formularz oferty
2016-11-15 13:07 80.5 KB 
dokument Formularz cenowy
2016-11-15 13:07 167.36 KB 
dokument Formularz cenowy
2016-11-15 13:07 37 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2016-11-15 13:07 564.44 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2016-11-15 13:07 44.5 KB 
dokument Oświadczenie Podmiotu Innego -udostępniającego zasoby
2016-11-15 13:07 230.8 KB 
dokument Oświadczenie Podmiotu Innego -udostępniającego zasoby
2016-11-15 13:07 42 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy nieudostępniającego zasoby
2016-11-15 13:07 232.61 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy nieudostępniającego zasoby
2016-11-15 13:07 40.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy udostępniającego zasoby
2016-11-15 13:07 233.31 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy udostępniającego zasoby
2016-11-15 13:07 39.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2016-11-15 13:07 381.34 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2016-11-15 13:07 55.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2016-11-15 13:07 369 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2016-11-15 13:07 87 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2016-11-15 13:07 223.65 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2016-11-15 13:07 40.5 KB 
dokument Potencjał wykonawczy -wykaz osób
2016-11-15 13:07 256.75 KB 
dokument Potencjał wykonawczy -wykaz osób
2016-11-15 13:07 40.5 KB 
dokument Potencjał wykonawczy dotyczący uprawnień
2016-11-15 13:07 220.46 KB 
dokument Potencjał wykonawczy dotyczący uprawnień
2016-11-15 13:07 41.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe_roboty budowlane
2016-11-15 13:07 229.93 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe_roboty budowlane
2016-11-15 13:07 38.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe_dostawy i usługi
2016-11-15 13:07 223.52 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe_dostawy i usługi
2016-11-15 13:07 40.5 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2016-11-15 13:07 467.96 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
2016-12-05 15:55 267.39 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2016-11-30 14:50 428.03 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.