Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 209 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Wykonanie siłowni wraz z wyposażeniem na Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu, ulica Wschodnia 2 - Budżet Obywatelski
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-02-24 2017-03-13 12:45 2017-03-13 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie o zamówieniu
2017-02-24 10:15 2503.25 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2017-02-24 10:15 977.28 KB 
dokument Opis przedmiotu zamowienia
2017-02-24 10:15 443.56 KB 
dokument Załącznik nr 1 do OPZ
2017-02-24 10:15 894.46 KB 
dokument Program Funkcjonalno - Użytkowy
2017-02-24 10:15 387.68 KB 
dokument Załącznik nr 1 do PFU
2017-02-24 10:15 1676.33 KB 
dokument Załącznik nr 2 do PFU
2017-02-24 10:15 1153.85 KB 
dokument Załącznik nr 3 do PFU
2017-02-24 10:15 113.1 KB 
dokument Formularz oferty
2017-02-24 10:15 301.27 KB 
dokument Formularz oferty
2017-02-24 10:15 82.5 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2017-02-24 10:15 564.6 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2017-02-24 10:15 44.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy nieudostępniającego zasoby
2017-02-24 10:15 232.16 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy nieudostępniającego zasoby
2017-02-24 10:15 40 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy udostępniającego zasoby
2017-02-24 10:15 233.3 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy udostępniającego zasoby
2017-02-24 10:15 39.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2017-02-24 10:15 380.38 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2017-02-24 10:15 56 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2017-02-24 10:15 365.26 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2017-02-24 10:15 86.5 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2017-02-24 10:15 225.66 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2017-02-24 10:15 40.5 KB 
dokument Potencjał wykonawczy -wykaz osób
2017-02-24 10:15 312.46 KB 
dokument Potencjał wykonawczy -wykaz osób
2017-02-24 10:15 41 KB 
dokument Potencjał wykonawczy dotyczący uprawnień
2017-02-24 10:15 216.15 KB 
dokument Potencjał wykonawczy dotyczący uprawnień
2017-02-24 10:15 40 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe_roboty budowlane
2017-02-24 10:15 229.93 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe_roboty budowlane
2017-02-24 10:15 38.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe_dostawy i usługi
2017-02-24 10:15 223.35 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe_dostawy i usługi
2017-02-24 10:15 41 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2017-02-24 10:15 468.5 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2017-02-24 10:15 171.5 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
2017-03-15 09:28 212.14 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.