Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 209 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: WYKONYWANIE NAPRAW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH POWIATOWYCH I GMINNYCH NA TERENIE MIASTA ZGIERZA W 2017 r.
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-03-08 2017-03-23 12:45 2017-03-23 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie o zamówieniu
2017-03-08 14:11 2516.04 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2017-03-08 14:11 1011.56 KB 
dokument Opis przedmiotu zamowienia
2017-03-08 14:11 685.55 KB 
dokument Załącznik 1 do OPZ
2017-03-08 14:11 759.9 KB 
dokument Formularz oferty
2017-03-08 14:11 82 KB 
dokument Formularz oferty
2017-03-08 14:11 370.03 KB 
dokument Formularz cenowy
2017-03-08 14:11 37.5 KB 
dokument Formularz cenowy
2017-03-08 14:11 121.79 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2017-03-08 14:11 386.99 KB 
dokument Oświadczenie o przynalezności do tej samej grupy kapitałowej
2017-03-08 14:11 44.5 KB 
dokument Oświadczenie o przynalezności do tej samej grupy kapitałowej
2017-03-08 14:11 564.96 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2017-03-08 14:11 56 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2017-03-08 14:11 379.72 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2017-03-08 14:11 86 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2017-03-08 14:11 365.23 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy udostępniającego zasoby
2017-03-08 14:11 39.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy udostępniającego zasoby
2017-03-08 14:11 233.46 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy nieudostępniającego zasoby
2017-03-08 14:11 40 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy nieudostępniającego zasoby
2017-03-08 14:11 232.16 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2017-03-08 14:11 40.5 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2017-03-08 14:11 179.3 KB 
dokument Potencjał wykonawczy -wykaz osób
2017-03-08 14:11 40.5 KB 
dokument Potencjał wykonawczy -wykaz osób
2017-03-08 14:11 256.76 KB 
dokument Potencjał wykonawczy dotyczący uprawnień
2017-03-08 14:11 40 KB 
dokument Potencjał wykonawczy dotyczący uprawnień
2017-03-08 14:11 219.41 KB 
dokument Potencjał techniczny
2017-03-08 14:11 44 KB 
dokument Potencjał techniczny
2017-03-08 14:11 227.45 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe_roboty budowlane
2017-03-08 14:11 38.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe_roboty budowlane
2017-03-08 14:11 229.96 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty
2017-04-05 10:05 382.35 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2017-03-23 13:44 290.22 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.