Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 209 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: KONSERWACJA TERENÓW ZIELONYCH WRAZ Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY MIASTO ZGIERZ W 2017 ROKU
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-03-13 2017-03-21 12:45 2017-03-21 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie o zamówieniu
2017-03-13 15:09 1525.87 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2017-03-13 15:09 1031.86 KB 
dokument Opis przedmiotu zamowienia cz 1
2017-03-13 15:09 3736.25 KB 
dokument Opis przedmiotu zamowienia cz 2
2017-03-13 15:09 216.56 KB 
dokument Projekt umowy cz 1
2017-03-13 15:09 462.73 KB 
dokument Projekt umowy cz 2
2017-03-13 15:09 458.55 KB 
dokument Formularz oferty_część 1
2017-03-13 15:09 84 KB 
dokument Formularz oferty_część 2
2017-03-13 15:09 82 KB 
dokument Formularz cenowy_cz 1
2017-03-13 15:09 206 KB 
dokument Formularz cenowy_cz 2
2017-03-13 15:09 126.5 KB 
dokument załącznik nr 1 do OPZ_cz 1
2017-03-13 15:09 21.13 KB 
dokument załącznik nr 1 do OPZ cz 2
2017-03-13 15:09 11.85 KB 
dokument załącznik nr 2 do OPZ_cz 2
2017-03-13 15:09 16.86 KB 
dokument załącznik nr 3 do OPZ_cz 2
2017-03-13 15:09 17.13 KB 
dokument załącznik nr 4 do OPZ_cz 2
2017-03-13 15:09 11.29 KB 
dokument załącznik nr 5 do OPZ_cz 2
2017-03-13 15:09 11.86 KB 
dokument załącznik nr 6 do OPZ_cz 2
2017-03-13 15:09 131.65 KB 
dokument załącznik nr 7 do OPZ_cz 2
2017-03-13 15:09 15.08 KB 
dokument załącznik nr 8 do OPZ_cz 2
2017-03-13 15:09 126.5 KB 
dokument załącznik nr 9 do OPZ_cz 2
2017-03-13 15:09 8942.91 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu_cz 1
2017-03-13 15:09 56 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu_cz 2
2017-03-13 15:09 56 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2017-03-16 12:40 85.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy nieudostępniającego zasoby
2017-03-13 15:09 40 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy udostępniającego zasoby
2017-03-13 15:09 39.5 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2017-03-16 12:46 40.5 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej_cz 1
2017-03-13 15:09 44.5 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej_cz 2
2017-03-13 15:09 44.5 KB 
dokument Potencjał wykonawczy -wykaz osób cz 1
2017-03-13 15:09 43.5 KB 
dokument Potencjał techniczny_cz 1
2017-03-13 15:09 53.5 KB 
dokument Potencjał techniczny_cz 2
2017-03-13 15:09 44.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe_usługi_cz 1
2017-03-13 15:09 41 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe_usługi_cz 2
2017-03-13 15:09 41 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Zawiadomienie o unieważnieniu cz. 2
2017-03-28 13:45 390.75 KB 
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty cz. 1
2017-04-04 09:32 695.73 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2017-03-21 14:54 447.69 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.