Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa i rozbudowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ulicy Leopolda Staffa i Parzęczewskiej w Zgierzu
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-03-21 2017-04-05 12:45 2017-04-05 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie o zamówieniu
2017-03-21 14:32 2035.49 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2017-03-21 14:32 968.71 KB 
dokument Opis przedmiotu zamowienia
2017-03-21 14:32 1142.65 KB 
dokument załącznik nr 1 do OPZ
2017-03-21 14:32 1307.47 KB 
dokument załącznik nr 2 do OPZ
2017-03-21 14:32 341.62 KB 
dokument załącznik nr 3 do OPZ
2017-03-21 14:32 390.03 KB 
dokument załącznik nr 4 do OPZ
2017-03-21 14:32 2068.38 KB 
dokument załącznik nr 5 do OPZ
2017-03-21 14:32 173.02 KB 
dokument Formularz oferty
2017-03-21 14:32 365.64 KB 
dokument Formularz oferty
2017-03-21 14:32 84.5 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2017-03-21 14:32 468.59 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2017-03-21 14:32 172 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2017-03-21 14:32 43.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2017-03-21 14:32 56 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2017-03-21 14:32 86 KB 
dokument Potencjał wykonawczy -wykaz osób
2017-03-21 14:32 40.5 KB 
dokument Potencjał wykonawczy dotyczący uprawnień
2017-03-21 14:32 40 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe_roboty budowlane
2017-03-21 14:32 38.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu
2017-03-21 14:32 57.5 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2017-03-21 14:32 40.5 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty
2017-04-24 14:39 409.55 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2017-04-05 14:03 434.83 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.