Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 209 000 euro
Rodzaj: Dostawa
Przedmiot: Zgierskie szkoły inkubatorem cyfrowych kompetencji uczniów w „zawodach przyszłości” - dostawa sprzętu teleinformatycznego
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-03-30 2017-04-11 12:45 2017-04-11 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2017-03-30 14:33 1791.36 KB 
dokument Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2017-04-06 15:23 295.2 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2017-03-30 14:33 1011.89 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2017-03-30 14:33 6508.73 KB 
dokument Formularz oferty
2017-03-30 14:33 909.5 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2017-03-30 14:33 44.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2017-03-30 14:33 56 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2017-03-30 14:33 86.5 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2017-03-30 14:33 40.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe
2017-03-30 14:33 41.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy
2017-03-30 14:33 57 KB 
dokument Wzór umowy
2017-03-30 14:33 1659.61 KB 
Pytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ
dokument Wyjaśnienie treści SIWZ
2017-04-04 10:44 422.3 KB 
dokument Wyjaśnienie treści SIWZ (2)
2017-04-05 14:53 730.5 KB 
Zmiana treści SIWZ
dokument Zmiana treści SIWZ
2017-04-06 15:23 797.31 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe (po zmianie SIWZ)
2017-04-06 15:23 43 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty
2017-04-21 12:15 363.34 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2017-04-11 14:13 256.83 KB 
Uwagi:1. Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ. 2. Zmiana treści SIWZ. 3. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Wprowadził(a):Agnieszka SobczakJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.