Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: PRZEBUDOWA ULICY JANA ŚNIECHOWSKIEGO W ZGIERZU
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-03-31 2017-04-18 12:45 2017-04-18 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie o zamówieniu
2017-03-31 14:03 2979.34 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2017-03-31 14:03 1014.44 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2017-03-31 14:03 999.04 KB 
dokument załącznik nr 1a do cz 1 OPZ
2017-03-31 14:03 18705.68 KB 
dokument załącznik nr 1b do cz 1 OPZ
2017-03-31 14:03 21127.54 KB 
dokument załącznik nr 2 cz 1 do cz 1 OPZ
2017-03-31 14:03 21293.61 KB 
dokument załącznik nr 2 cz 2 do cz 1 OPZ
2017-03-31 14:03 15043.13 KB 
dokument załącznik nr 2 cz 3 do cz 1 OPZ
2017-03-31 14:03 16619.33 KB 
dokument załącznik nr 3a do cz 1 OPZ
2017-03-31 14:03 54.89 KB 
dokument załącznik nr 3b do cz 1 OPZ
2017-03-31 14:03 33.08 KB 
dokument załącznik nr 3c do cz 1 OPZ
2017-03-31 14:03 39.37 KB 
dokument załącznik nr 4a do cz 2 OPZ
2017-03-31 14:03 1776.71 KB 
dokument załącznik nr 4b do cz 2 OPZ
2017-03-31 14:03 2687.52 KB 
dokument załącznik nr 4c do cz 2 OPZ
2017-03-31 14:03 2147.62 KB 
dokument załącznik nr 4d do cz 2 OPZ
2017-03-31 14:03 2989.51 KB 
dokument załącznik nr 5a do cz 2 OPZ
2017-03-31 14:03 240 KB 
dokument załącznik nr 5b do cz 2 OPZ
2017-03-31 14:03 203 KB 
dokument załącznik nr 5c do cz 2 OPZ
2017-03-31 14:03 285 KB 
dokument załącznik nr 5d do cz 2 OPZ
2017-03-31 14:03 468.5 KB 
dokument załącznik nr 6a do cz 2 OPZ
2017-03-31 14:03 152.43 KB 
dokument załącznik nr 6b do cz 2 OPZ
2017-03-31 14:03 163.96 KB 
dokument Formularz oferty
2017-03-31 14:03 86 KB 
dokument Formularz cenowy
2017-03-31 14:03 55 KB 
dokument Oświadczenie o przynalezności do tej samej grupy kapitałowej
2017-03-31 14:03 43.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2017-03-31 14:03 56 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2017-03-31 14:03 86.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu
2017-03-31 14:03 58.5 KB 
dokument Potencjał wykonawczy -wykaz osób
2017-03-31 14:03 40.5 KB 
dokument Potencjał wykonawczy dotyczący uprawnień
2017-03-31 14:03 40 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe_roboty budowlane
2017-03-31 14:03 39 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2017-03-31 14:03 177 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2017-03-31 14:03 40.5 KB 
Pytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ
dokument Wyjaśnienie treści SIWZ
2017-04-12 13:29 617.53 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty
2017-04-27 11:00 395.46 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2017-04-18 14:47 260.72 KB 
dokument Zestawienie ofert po korekcie w poz. nr 4 kolumna Cena
2017-04-19 09:19 250.63 KB 
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Robert StawińskiJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.