Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa chodników na terenie Gminy Miasto Zgierz
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-04-04 2017-04-19 12:45 2017-04-19 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie o zamówieniu
2017-04-04 11:41 2098.41 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2017-04-04 11:41 925.63 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2017-04-04 11:41 593.7 KB 
dokument załącznik nr 1 do OPZ
2017-04-04 11:41 3242.17 KB 
dokument załącznik nr 2 do OPZ
2017-04-04 11:41 9038.56 KB 
dokument załącznik nr 3 do OPZ
2017-04-04 11:41 1032.44 KB 
dokument załącznik nr 4 do OPZ
2017-04-04 11:41 93.08 KB 
dokument załącznik nr 5 do OPZ
2017-04-04 11:41 78.35 KB 
dokument Formularz oferty
2017-04-04 11:41 86 KB 
dokument Formularz cenowy
2017-04-04 11:41 36 KB 
dokument Oświadczenie o przynalezności do tej samej grupy kapitałowej
2017-04-04 11:41 44.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2017-04-04 11:41 56 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2017-04-04 11:41 86 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu
2017-04-04 11:41 58 KB 
dokument Potencjał wykonawczy -wykaz osób
2017-04-04 11:41 40.5 KB 
dokument Potencjał wykonawczy dotyczący uprawnień
2017-04-04 11:41 38.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe_roboty budowlane
2017-04-04 11:41 38.5 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2017-04-04 11:41 172 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2017-04-04 11:41 40.5 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2017-05-04 15:00 506.15 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2017-04-19 14:15 437.35 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.