Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 225 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-04-12 2017-04-27 12:45 2017-04-27 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2017-04-12 10:53 6462.06 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2017-04-12 10:53 923.71 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2017-04-12 10:53 2477.06 KB 
dokument Załącznik 1a
2017-04-12 10:53 4975.79 KB 
dokument Załącznik 1b
2017-04-12 10:53 2715.63 KB 
dokument Załącznik 1c
2017-04-12 10:53 887.7 KB 
dokument Załącznik 1d
2017-04-12 10:53 390.35 KB 
dokument Załącznik 1e
2017-04-12 10:53 1632.49 KB 
dokument Załącznik 2
2017-04-12 10:53 4028.22 KB 
dokument Załącznik 3a
2017-04-12 10:53 65.79 KB 
dokument Załącznik 3b
2017-04-12 10:53 88.46 KB 
dokument Załącznik 3c
2017-04-12 10:53 85.07 KB 
dokument Załącznik 3d
2017-04-12 10:53 116.23 KB 
dokument Załącznik 3e
2017-04-12 10:53 41.06 KB 
dokument Formularz oferty
2017-04-12 10:53 86.5 KB 
dokument Formularz cenowy
2017-04-12 10:53 13.5 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2017-04-12 10:53 43.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2017-04-12 10:53 55.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2017-04-12 10:53 87.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy
2017-04-12 10:53 57.5 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2017-04-12 10:53 40.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe
2017-04-12 10:53 39 KB 
dokument Potencjał wykonawczy - wykaz osób
2017-04-12 10:53 40.5 KB 
dokument Potencjał wykonawczy - dotyczy uprawnień
2017-04-12 10:53 38.5 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2017-04-12 10:53 460.33 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o unieważnieniu postępowania
2017-05-04 14:35 233.97 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2017-04-27 14:25 218.68 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.