Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Modernizacja budynku garażowo-gospodarczego w Urzędzie Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-04-19 2017-05-08 12:45 2017-05-08 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2017-04-19 10:41 2454.59 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2017-04-19 10:41 962.2 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2017-04-19 10:41 684.1 KB 
dokument Załącznik 1
2017-04-19 10:41 3928.15 KB 
dokument Załącznik 2
2017-04-19 10:41 264.45 KB 
dokument Formularz oferty
2017-04-19 10:41 86.5 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2017-04-19 10:41 43.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2017-04-19 10:41 55 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2017-04-19 10:41 87.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy
2017-04-19 10:41 58 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2017-04-19 10:41 40.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe
2017-04-19 10:41 38.5 KB 
dokument Potencjał wykonawczy - wykaz osób
2017-04-19 10:41 40.5 KB 
dokument Potencjał wykonawczy - dotyczy uprawnień
2017-04-19 10:41 41.5 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2017-04-19 10:41 460.18 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty
2017-05-16 15:22 229.22 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2017-05-08 13:32 217.28 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.