Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Naprawa nawierzchni dróg gruntowych na terenie miasta Zgierza w 2017 r.
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-04-21 2017-05-11 13:45 2017-05-11 14:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2017-04-21 10:41 2733.55 KB 
dokument Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2017-05-05 14:40 169.12 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2017-04-21 10:41 966.22 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2017-04-21 10:41 647.79 KB 
dokument Załącznik do OPZ
2017-04-21 10:41 938.3 KB 
dokument Formularz oferty
2017-04-21 10:41 87 KB 
dokument Formularz cenowy
2017-04-21 10:41 37 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2017-04-21 10:41 43.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2017-04-21 10:41 55.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2017-04-21 10:41 87.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy
2017-04-21 10:41 58 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2017-04-21 10:41 40.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe
2017-04-21 10:41 38 KB 
dokument Potencjał wykonawczy - wykaz osób
2017-04-21 10:41 40.5 KB 
dokument Potencjał wykonawczy - dotyczy uprawnień
2017-04-21 10:41 39 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2017-04-21 10:41 460.27 KB 
Zmiana treści SIWZ
dokument Zmiana treści SIWZ
2017-05-05 14:33 274.03 KB 
dokument Formularz cenowy po korekcie
2017-05-05 14:33 38 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2017-05-22 12:10 381.74 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2017-05-11 14:51 237.97 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.