Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: pow. 209 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Ubezpieczenie grupowe na życie dla pracowników Urzędu Miasta Zgierza, jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Zgierz oraz „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.”
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-04-21 2017-06-01 12:45 2017-06-01 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie o zamówieniu opubl_TED_25.04.2017
2017-04-25 09:59 1327.82 KB 
dokument Ogłoszenie o zamówieniu
2017-04-21 14:41 1289.35 KB 
dokument Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu
2017-04-27 10:25 340.39 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2017-04-25 09:59 1107.48 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2017-04-25 09:59 368.84 KB 
dokument załącznik do OPZ cz I
2017-04-25 09:59 725.83 KB 
dokument załącznik do OPZ cz II
2017-04-25 09:59 203.09 KB 
dokument Formularz oferty
2017-04-25 09:59 560.34 KB 
dokument Formularz oferty
2017-04-25 09:59 302 KB 
dokument Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
2017-04-25 09:59 194 KB 
dokument Jednolity Europejski Dokument Zamówienia_instrukcja
2017-04-25 09:59 1215.41 KB 
dokument wzór umowy
2017-04-25 09:59 42.97 KB 
dokument Oświadczenie o przynalezności do tej samej grupy kapitałowej
2017-04-25 09:59 43.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe_usługa
2017-04-25 09:59 41 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2017-04-25 09:59 40.5 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty
2017-06-16 12:29 217.71 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2017-06-01 14:51 248.44 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.