Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-05-12 2017-05-29 12:45 2017-05-29 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2017-05-12 10:56 3795.8 KB 
dokument Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2017-05-25 10:14 166.96 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2017-05-12 10:56 935.73 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2017-05-12 10:56 1173.14 KB 
dokument Załącznik nr 1a
2017-05-12 10:56 4975.79 KB 
dokument Załącznik nr 1b
2017-05-12 10:56 2715.63 KB 
dokument Załącznik nr 1c
2017-05-12 10:56 887.7 KB 
dokument Załącznik nr 1d
2017-05-12 10:56 390.35 KB 
dokument Załącznik nr 1e
2017-05-12 10:56 1632.49 KB 
dokument Załącznik nr 2
2017-05-12 10:56 4028.22 KB 
dokument Załącznik nr 3a
2017-05-12 10:56 65.79 KB 
dokument Załącznik nr 3b
2017-05-12 10:56 88.46 KB 
dokument Załącznik nr 3c
2017-05-12 10:56 85.07 KB 
dokument Załącznik nr 3d
2017-05-12 10:56 116.23 KB 
dokument Załącznik nr 3e
2017-05-12 10:56 41.06 KB 
dokument Formularz oferty
2017-05-12 10:56 86 KB 
dokument Formularz cenowy
2017-05-12 10:56 13.43 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2017-05-12 10:56 43.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2017-05-12 10:56 55.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2017-05-12 10:56 87.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy
2017-05-12 10:56 58 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2017-05-12 10:56 40.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe
2017-05-12 10:56 39 KB 
dokument Potencjał wykonawczy - wykaz osób
2017-05-12 10:56 40.5 KB 
dokument Potencjał wykonawczy dotyczący uprawnień
2017-05-12 10:56 38.5 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2017-05-12 10:56 171 KB 
Pytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ
dokument Wyjaśnienie treści SIWZ
2017-05-22 13:56 594.58 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty
2017-06-08 14:34 385.2 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2017-05-29 15:26 231.45 KB 
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Ewa StasiakJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.