Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 209 000 euro
Rodzaj: Dostawa
Przedmiot: Zgierskie szkoły inkubatorem cyfrowych kompetencji uczniów w „zawodach przyszłości” - dostawa pomocy dydaktycznych do wyposażenia pracowni przyrodniczej
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-05-19 2017-05-29 13:45 2017-05-29 14:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie o zamówieniu
2017-05-19 12:57 1371.05 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2017-05-19 12:57 1019.07 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2017-05-19 12:57 1336.69 KB 
dokument Formularz oferty
2017-05-19 12:57 85.5 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2017-05-19 12:57 177.5 KB 
dokument Oświadczenie o przynalezności do tej samej grupy kapitałowej
2017-05-19 12:57 43.5 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
2017-05-19 12:57 88 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
2017-05-19 12:57 57.5 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2017-05-19 12:57 41 KB 
Pytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ
dokument Wyjaśnienie treści SIWZ
2017-05-26 12:02 307.09 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty
2017-06-02 14:38 371.93 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2017-05-29 15:28 280.27 KB 
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Robert StawińskiJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.