Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa ulicy Dojazdowej w Zgierzu
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-05-26 2017-06-12 12:45 2017-06-12 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2017-05-26 12:10 3128.07 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2017-05-26 12:10 966.27 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2017-05-26 12:10 562.99 KB 
dokument Załącznik 1
2017-05-26 12:10 2453.21 KB 
dokument Załącznik 2a
2017-05-26 12:10 7575.14 KB 
dokument Załącznik 2b
2017-05-26 12:10 3967.86 KB 
dokument Załącznik 3 cz.I
2017-05-26 12:10 5051.06 KB 
dokument Załącznik 3 cz.II
2017-05-26 12:10 2507.66 KB 
dokument Załącznik 4a
2017-05-26 12:10 40.71 KB 
dokument Załącznik 4b
2017-05-26 12:10 44.57 KB 
dokument Formularz oferty
2017-05-26 12:10 86 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2017-05-26 12:10 43.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2017-05-26 12:10 56 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2017-05-26 12:10 88 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy
2017-05-26 12:10 57.5 KB 
dokument Potencjał wykonawczy - wykaz osób
2017-05-26 12:10 40.5 KB 
dokument Potencjał wykonawczy - dotyczy uprawnień
2017-05-26 12:10 40 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe
2017-05-26 12:10 39 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2017-05-26 12:10 40.5 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2017-05-26 12:10 460.22 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty
2017-07-11 11:19 392.63 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2017-06-12 14:06 251.31 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.