Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: DOKOŃCZENIE PRAC REMONTOWO – KONSERWATORSKICH WEWNĄTRZ WIEŻY KOŚCIOŁA W RAMACH ZADANIA POD NAZWĄ „ WYKONANIE PRAC REMONTOWO – KONSERWATORSKICH WIEŻY KOŚCIOŁA FARNEGO pw. św. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ W ZGIERZU WRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM KONDYGNACJI POZIOMU BALKONÓW DLA POTRZEB PLATFORMY WIDOKOWEJ”
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-06-20 2017-07-10 12:45 2017-07-10 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie o zamówieniu
2017-06-20 15:53 3337.14 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2017-06-20 15:53 982.16 KB 
dokument Formularz Oferty
2017-06-20 15:53 86.5 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2017-06-20 15:53 924.43 KB 
dokument oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej
2017-06-20 15:53 43.5 KB 
dokument oświadczenie podwykonawcy o wykluczeniu
2017-06-20 15:53 58 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2017-06-20 15:53 56 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia
2017-06-20 15:53 87.5 KB 
dokument odpowiedź na wezwanie zamawiającego
2017-06-20 15:53 41 KB 
dokument potencjał wykonawczy
2017-06-20 15:53 46 KB 
dokument doświadczenie zawodowe -roboty budowlane
2017-06-20 15:53 38.5 KB 
dokument OPZ - PB branża architektoniczno - konstrukcyjna
2017-06-20 15:53 7365.71 KB 
dokument OPZ - PW branża architektoniczno - konstrukcyjna
2017-06-20 15:53 1735.57 KB 
dokument OPZ -program konserwatorski
2017-06-20 15:53 3152.63 KB 
dokument OPZ -projekt elektryczny
2017-06-20 15:53 4416.37 KB 
dokument OPZ -specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
2017-06-20 15:53 454.03 KB 
dokument OPZ - decyzja wpis do rejestru zabytków
2017-06-20 15:53 1602.05 KB 
dokument OPZ -decyzje - pozwolenie za budowę
2017-06-20 15:53 1972.33 KB 
dokument OPZ -decyzje -WUoZ
2017-06-20 15:53 1503.32 KB 
dokument OPZ -przedmiary robót -budowlane
2017-06-20 15:53 1454.56 KB 
dokument OPZ -przedmiary robót -elektryczne
2017-06-20 15:53 1595.8 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2017-06-20 15:53 171 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty
2017-07-17 11:13 272.19 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2017-07-10 13:28 244.68 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.