Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 225 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa części wewnętrznych ciągów komunikacyjnych przy ulicy Piątkowskiej w Zgierzu, na terenie byłej jednostki wojskowej
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-06-26 2017-07-12 12:45 2017-07-12 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2017-06-26 13:39 1915.58 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2017-06-26 13:39 966.88 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2017-06-26 13:39 584.21 KB 
dokument Załącznik 1a
2017-06-26 13:39 4047.66 KB 
dokument Załącznik 1b
2017-06-26 13:39 3562.29 KB 
dokument Załącznik 1c
2017-06-26 13:39 5769.73 KB 
dokument Załącznik 1d
2017-06-26 13:39 476.42 KB 
dokument Załącznik 1e
2017-06-26 13:39 5433.51 KB 
dokument Załącznik 2a
2017-06-26 13:39 7055.43 KB 
dokument Załącznik 2b
2017-06-26 13:39 665.49 KB 
dokument Załącznik 3
2017-06-26 13:39 1023.64 KB 
dokument Formularz oferty
2017-06-26 13:39 87 KB 
dokument Formularz cenowy
2017-06-26 13:39 13.46 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2017-06-26 13:39 43.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2017-06-26 13:39 56 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2017-06-26 13:39 87.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy
2017-06-26 13:39 57.5 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2017-06-26 13:39 46 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe
2017-06-26 13:39 38 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2017-06-26 13:39 40.5 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2017-06-26 13:39 460.11 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o unieważnieniu postępowania
2017-07-14 13:49 216.42 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.