Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 209 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Zgierza do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2017/2018
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-07-19 2017-07-27 12:45 2017-07-27 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2017-07-19 11:49 3440.9 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2017-07-19 11:49 958.74 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2017-07-19 11:49 567.06 KB 
dokument Formularz oferty cz. I
2017-07-19 11:49 85 KB 
dokument Formularz oferty cz. II
2017-07-19 11:49 85 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2017-07-19 11:49 43.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2017-07-19 11:49 56.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2017-07-19 11:49 87.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy
2017-07-19 11:49 58 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2017-07-19 11:49 40.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe cz. I
2017-07-19 11:49 41 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe cz. II
2017-07-19 11:49 41 KB 
dokument Potencjał wykonawczy cz. I
2017-07-19 11:49 46.5 KB 
dokument Potencjał wykonawczy cz. II
2017-07-19 11:49 54 KB 
dokument Potencjał techniczny cz. I
2017-07-19 11:49 37 KB 
dokument Potencjał techniczny cz. II
2017-07-19 11:49 36.5 KB 
dokument Wzór umowy
2017-07-19 11:49 1510.86 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty - dot. cz. I
2017-08-02 10:03 262.25 KB 
dokument Informacja o wyborze oferty - dot. cz. II
2017-08-02 10:03 397.61 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2017-07-27 13:55 443.12 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.