Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 209 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji znajdujących się na terenie miasta Zgierza
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-07-21 2017-08-02 12:45 2017-08-02 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2017-07-21 10:33 3973.34 KB 
dokument Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2017-07-28 16:09 185.85 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2017-07-21 10:33 967.38 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2017-07-21 10:33 1459.99 KB 
dokument Załącznik 1.1 cz. 1
2017-07-21 10:33 16477.85 KB 
dokument Załącznik 1.1 cz. 2
2017-07-21 10:33 18384.67 KB 
dokument Załącznik 1.1 cz. 3
2017-07-21 10:33 16862.73 KB 
dokument Załącznik 1.1 cz. 4
2017-07-21 10:33 15588.43 KB 
dokument Załącznik 1.1 cz. 5
2017-07-21 10:33 17241.3 KB 
dokument Załącznik 1.1 cz. 6
2017-07-21 10:33 17462.55 KB 
dokument Załącznik 1.1 cz. 7
2017-07-21 10:33 16629.75 KB 
dokument Załącznik 1.1 cz. 8
2017-07-21 10:33 17359.78 KB 
dokument Załącznik 1.1 cz. 9
2017-07-21 10:33 13374.57 KB 
dokument Załącznik 1.1 cz. 10
2017-07-21 10:33 13766.48 KB 
dokument Załącznik 1.1 cz. 11
2017-07-21 10:33 2456.29 KB 
dokument Załącznik 1.2 cz. 1
2017-07-21 10:33 3132.9 KB 
dokument Załącznik 1.2 cz. 2
2017-07-21 10:33 14727.91 KB 
dokument Załącznik 1.2 cz. 3
2017-07-21 10:33 1514.22 KB 
dokument Załącznik 1.3
2017-07-21 10:33 4191.92 KB 
dokument Załącznik 2
2017-07-21 10:33 217.15 KB 
dokument Formularz oferty
2017-07-21 10:33 86 KB 
dokument Formularz cenowy
2017-07-21 10:33 35.5 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2017-07-21 10:33 44 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2017-07-21 10:33 56.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2017-07-21 10:33 87.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy
2017-07-21 10:33 57.5 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2017-07-21 10:33 41 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe
2017-07-21 10:33 41 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2017-07-21 10:33 73.5 KB 
dokument Wzór umowy
2017-07-21 10:33 166.58 KB 
dokument Formularz oferty (korekta tytułu)
2017-07-25 12:58 86 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu (korekta tytułu)
2017-07-25 12:58 56.5 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego (korekta tytułu)
2017-07-25 12:58 41 KB 
Zmiana treści SIWZ
dokument Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ
2017-07-28 16:09 829.06 KB 
dokument Umowa o dofinansowanie
2017-07-28 16:09 10911.91 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Unieważnienie postępowania
2017-08-04 13:50 223.91 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2017-08-02 15:16 246.83 KB 
Uwagi:1. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. 2. Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ.
Wprowadził(a):Agnieszka SobczakJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.