Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 209 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji znajdujących się na terenie miasta Zgierza
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-08-16 2017-08-28 12:45 2017-08-28 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2017-08-16 15:10 8672.35 KB 
dokument Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2017-08-22 16:17 539.43 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2017-08-16 15:10 971.07 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2017-08-16 15:10 3068.7 KB 
dokument Załącznik 1.1 cz. 1
2017-08-16 15:10 16477.85 KB 
dokument Załącznik 1.1 cz. 2
2017-08-16 15:10 18384.67 KB 
dokument Załącznik 1.1 cz. 3
2017-08-16 15:10 16862.73 KB 
dokument Załącznik 1.1 cz. 4
2017-08-16 15:10 15588.43 KB 
dokument Załącznik 1.1 cz. 5
2017-08-16 15:10 17241.3 KB 
dokument Załącznik 1.1 cz. 6
2017-08-16 15:10 17462.55 KB 
dokument Załącznik 1.1 cz. 7
2017-08-16 15:10 16629.75 KB 
dokument Załącznik 1.1 cz. 8
2017-08-16 15:10 17359.78 KB 
dokument Załącznik 1.1 cz. 9
2017-08-16 15:10 13374.57 KB 
dokument Załącznik 1.1 cz. 10
2017-08-16 15:10 13766.48 KB 
dokument Załącznik 1.1 cz. 11
2017-08-16 15:10 2456.29 KB 
dokument Załącznik 1.2 cz. 1
2017-08-16 15:10 3132.9 KB 
dokument Załącznik 1.2 cz. 2
2017-08-16 15:10 14727.91 KB 
dokument Załącznik 1.2 cz. 3
2017-08-16 15:10 1514.22 KB 
dokument Załącznik 1.3
2017-08-16 15:10 4191.92 KB 
dokument Załącznik 2
2017-08-16 15:10 218.27 KB 
dokument Formularz oferty
2017-08-16 15:10 89 KB 
dokument Formularz cenowy
2017-08-16 15:10 35.5 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2017-08-16 15:10 44 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2017-08-16 15:10 56.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2017-08-16 15:10 87.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu
2017-08-16 15:10 58 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2017-08-16 15:10 41 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe
2017-08-16 15:10 41 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2017-08-16 15:10 73.5 KB 
dokument Wzór umowy
2017-08-16 15:10 2885.74 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2017-09-08 15:43 391.38 KB 
Inne dokumenty
dokument Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ
2017-08-22 15:34 835.53 KB 
dokument potencjał wykonawczy_po zmianie SIWZ
2017-08-22 15:34 73.5 KB 
dokument Informacje o złożonych ofertach
2017-08-28 13:58 258.42 KB 
Uwagi:1. Zmiana terminu składania ofert. 2. Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ.3.Załącznik potencjał wykonawczy po zmianie.
Wprowadził(a):Agnieszka SobczakJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.