Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 225 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: MODERNIZACJA OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA ZGIERZA. CZĘŚĆ I: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH, TERMOMODERNIZACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W RAMACH PROJEKTU PN.: „MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW ZASOBU KOMUNALNEGO ORAZ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE MIASTA ZGIERZA”.
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-09-11 2017-09-26 12:45 2017-09-26 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie o zamówieniu
2017-09-11 11:24 4438.06 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2017-09-11 11:24 990.39 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2017-09-11 11:24 1966.1 KB 
dokument Załącznik 1 -Program Funkcjonalno -Użytkowy
2017-09-11 11:24 2456.29 KB 
dokument Załącznik nr 1A do PFU
2017-09-11 11:24 1185.84 KB 
dokument Załącznik nr 1B do PFU
2017-09-11 11:24 2024.1 KB 
dokument Załącznik nr 1C do PFU
2017-09-11 11:24 1268.2 KB 
dokument Załącznik nr 1D do PFU
2017-09-11 11:24 101.17 KB 
dokument Załącznik nr 2 Część 1 Długa 16
2017-09-11 11:24 16862.73 KB 
dokument Załącznik nr 2 Część 1 Długa 18
2017-09-11 11:24 15588.43 KB 
dokument Załącznik nr 2 Część 1 Długa 19
2017-09-11 11:24 16477.85 KB 
dokument Załącznik nr 2 Część 1 Długa 32
2017-09-11 11:24 16629.75 KB 
dokument Załącznik nr 2 Część 2 Długa 22
2017-09-11 11:24 17241.3 KB 
dokument Załącznik nr 2 Część 2 Długa 30
2017-09-11 11:24 17462.55 KB 
dokument Załącznik nr 2 Część 2 Długa 40
2017-09-11 11:24 17359.78 KB 
dokument Załącznik nr 2 Część 2 Długa 41
2017-09-11 11:24 18384.67 KB 
dokument Formularz Oferty cz 1
2017-09-11 11:24 93.5 KB 
dokument Formularz Oferty cz 2
2017-09-11 11:24 92.5 KB 
dokument oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej cz.1
2017-09-11 11:24 44 KB 
dokument oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej cz.2
2017-09-11 11:24 44 KB 
dokument oświadczenie podwykonawcy o wykluczeniu
2017-09-11 11:24 58 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu cz. 1
2017-09-11 11:24 58.5 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu cz. 2
2017-09-11 11:24 58.5 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia
2017-09-11 11:24 88 KB 
dokument odpowiedź na wezwanie zamawiającego
2017-09-11 11:24 41.5 KB 
dokument potencjał wykonawczy cz.1
2017-09-11 11:24 57 KB 
dokument potencjał wykonawczy cz.2
2017-09-11 11:24 57 KB 
dokument doświadczenie zawodowe -roboty budowlane cz. 1
2017-09-11 11:24 39 KB 
dokument doświadczenie zawodowe -roboty budowlane cz. 2
2017-09-11 11:24 39 KB 
dokument doświadczenie zawodowe usługi cz.1
2017-09-11 11:24 41.5 KB 
dokument doświadczenie zawodowe usługi cz.2
2017-09-11 11:24 42 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2017-09-11 11:24 171 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
2017-09-27 11:48 234.08 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.