Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: MODERNIZACJA OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA ZGIERZA. CZĘŚĆ III: PRZEBUDOWA BOISK SPORTOWYCH: BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ORAZ PIŁKARSKIEGO, PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W ZGIERZU, UL. 1 MAJA 63,W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. : „MODERNIZACJA ZAPLECZA SANITARNO – SZATNIOWEGO HALI SPORTOWEJ MOSiR PRZY UL. WSCHODNIEJ ORAZ BOISKA PIŁKARSKIEGO I WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W ZGIERZU”
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-09-15 2017-10-04 12:45 2017-10-04 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie o zamówieniu
2017-09-15 10:54 3273.8 KB 
dokument Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2017-09-27 15:36 248.09 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2017-09-15 10:54 979.28 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2017-09-15 10:54 1306.85 KB 
dokument Pogram Funkcjonalno -Użytkowy
2017-09-15 10:54 2863.66 KB 
dokument Załącznik do PFU -sp 5 boisko rysunek
2017-09-15 10:54 646.53 KB 
dokument Formularz Oferty
2017-09-15 10:54 91.5 KB 
dokument oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej
2017-09-15 10:54 43.5 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2017-09-15 10:54 57.5 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia
2017-09-15 10:54 87.5 KB 
dokument oświadczenie podwykonawcy o wykluczeniu
2017-09-15 10:54 58 KB 
dokument odpowiedź na wezwanie zamawiającego
2017-09-15 10:54 42 KB 
dokument potencjał wykonawczy
2017-09-15 10:54 54.5 KB 
dokument doświadczenie zawodowe -roboty budowlane
2017-09-15 10:54 38.5 KB 
dokument doświadczenie zawodowe usługi
2017-09-15 10:54 41 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2017-09-15 10:54 171 KB 
Pytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ
dokument Wyjaśnienie treści SIWZ
2017-09-25 13:46 2311.25 KB 
Zmiana treści SIWZ
dokument Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ
2017-09-27 14:51 1254.13 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2017-10-11 14:55 823.76 KB 
dokument Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_po odmowie podpisania umowy
2017-10-26 15:36 439.85 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2017-10-04 13:59 750.01 KB 
Uwagi:1.Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ. 2.Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
Wprowadził(a):Robert StawińskiJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.