Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 225 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: PRZEBUDOWA CZĘŚCI WEWNĘTRZNYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH PRZY ULICY PIĄTKOWSKIEJ W ZGIERZU, NA TERENIE BYŁEJ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-09-21 2017-10-06 12:45 2017-10-06 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie o zamówieniu
2017-09-21 10:54 2951.45 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2017-09-21 10:54 977.67 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2017-09-21 10:54 909.94 KB 
dokument Zał 1a do OPZ
2017-09-21 10:54 4047.66 KB 
dokument Zał 1b do OPZ
2017-09-21 10:54 3562.29 KB 
dokument Zał 1c do OPZ
2017-09-21 10:54 5769.73 KB 
dokument Zał 1d do OPZ
2017-09-21 10:54 476.42 KB 
dokument Zał 1e do OPZ
2017-09-21 10:54 5433.51 KB 
dokument Zał 2a do OPZ
2017-09-21 10:54 7055.43 KB 
dokument Zał 2b do OPZ
2017-09-21 10:54 665.49 KB 
dokument Zał 3 do OPZ
2017-09-21 10:54 1402.09 KB 
dokument Zał 4 do OPZ
2017-09-21 10:54 1465.89 KB 
dokument Formularz Oferty
2017-09-21 10:54 90.5 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2017-09-21 10:54 171 KB 
dokument oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej
2017-09-21 10:54 43.5 KB 
dokument oświadczenie podwykonawcy o wykluczeniu
2017-09-21 10:54 58 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2017-09-21 10:54 56.5 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia
2017-09-21 10:54 87.5 KB 
dokument odpowiedź na wezwanie zamawiającego
2017-09-21 10:54 40.5 KB 
dokument potencjał wykonawczy
2017-09-21 10:54 48 KB 
dokument doświadczenie zawodowe -roboty budowlane
2017-09-21 10:54 38.5 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o unieważnieniu postępowania
2017-10-11 15:34 238.64 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2017-10-06 15:35 283.19 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.