Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 225 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: BUDOWA DOJŚCIA DO PERONU PRZYSTANKU ZGIERZ – PÓŁNOC REALIZOWANEGO W RAMACH ZADANIA PN.„BUDOWA UKŁADU DROGOWEGO DWORCA ZGIERZ – PÓŁNOC” – CZĘŚĆ II
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-09-22 2017-10-09 12:45 2017-10-09 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie o zamówieniu
2017-09-22 10:04 2982.42 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2017-09-22 10:04 977.7 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2017-09-22 10:04 482.36 KB 
dokument Zał 1a do OPZ
2017-09-22 10:04 23086.3 KB 
dokument Zał 1b do OPZ
2017-09-22 10:04 30534.93 KB 
dokument Zał 1c do OPZ
2017-09-22 10:04 11963.64 KB 
dokument Zał 1d do OPZ
2017-09-22 10:04 6171.71 KB 
dokument Zał 1e do OPZ
2017-09-22 10:04 3734.97 KB 
dokument Zał 1f do OPZ
2017-09-22 10:04 1265.24 KB 
dokument Zał 2a do OPZ
2017-09-22 10:04 4630.92 KB 
dokument Zał 2b do OPZ
2017-09-22 10:04 632.6 KB 
dokument Zał 3 do OPZ
2017-09-22 10:04 1416.41 KB 
dokument Zał 4 do OPZ
2017-09-22 10:04 1315.59 KB 
dokument Zał 5 do OPZ
2017-09-22 10:04 936.19 KB 
dokument Zał 6 do OPZ
2017-09-22 10:04 508.13 KB 
dokument Formularz Oferty
2017-09-22 10:04 90.5 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2017-09-22 10:04 171 KB 
dokument oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej
2017-09-22 10:04 43.5 KB 
dokument oświadczenie podwykonawcy o wykluczeniu
2017-09-22 10:04 58 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2017-09-22 10:04 56.5 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
2017-09-22 10:04 87.5 KB 
dokument odpowiedź na wezwanie zamawiającego
2017-09-22 10:04 41 KB 
dokument potencjał wykonawczy
2017-09-22 10:04 53.5 KB 
dokument doświadczenie zawodowe -roboty budowlane
2017-09-22 10:04 38 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o unieważnieniu postępowania
2017-10-11 15:36 217.64 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.