Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 225 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa Targowiska Miejskiego w Zgierzu – etap II
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-09-25 2017-10-10 12:45 2017-10-10 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie o zamówieniu
2017-09-25 10:44 3173.04 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2017-09-25 10:44 979.59 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2017-09-25 10:44 414.36 KB 
dokument Zał 1a do OPZ
2017-09-25 10:44 10342.75 KB 
dokument Zał 1b do OPZ
2017-09-25 10:44 9614.55 KB 
dokument Zał 1c do OPZ
2017-09-25 10:44 5566.76 KB 
dokument Zał 1d do OPZ
2017-09-25 10:44 6209.78 KB 
dokument Zał 2 do OPZ
2017-09-25 10:44 43874.75 KB 
dokument Zał 3 do OPZ
2017-09-25 10:44 1538.02 KB 
dokument Zał 4 do OPZ
2017-09-25 10:44 706.26 KB 
dokument Zał 5 do OPZ
2017-09-25 10:44 1759.37 KB 
dokument Formularz Oferty
2017-09-25 10:44 90.5 KB 
dokument Formularz cenowy
2017-09-25 10:44 36.5 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2017-09-25 10:44 171 KB 
dokument oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej
2017-09-25 10:44 43.5 KB 
dokument oświadczenie podwykonawcy o wykluczeniu
2017-09-25 10:44 58 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2017-09-25 10:44 56.5 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
2017-09-25 10:44 87.5 KB 
dokument odpowiedź na wezwanie zamawiającego
2017-09-25 10:44 41 KB 
dokument potencjał wykonawczy
2017-09-25 10:44 57 KB 
dokument doświadczenie zawodowe -roboty budowlane
2017-09-25 10:44 38 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o unieważnieniu postępowania
2017-10-11 15:38 243.96 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.