Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa ulicy Długiej w Zgierzu - etap I
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-10-16 2017-10-31 12:45 2017-10-31 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2017-10-16 13:40 3753.86 KB 
dokument Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2017-10-23 10:55 267.24 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2017-10-16 13:40 885.97 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2017-10-16 13:40 682.6 KB 
dokument Załącznik nr 1
2017-10-16 13:40 5530.43 KB 
dokument Załącznik nr 2a
2017-10-16 13:40 9506.53 KB 
dokument Załącznik nr 2b
2017-10-16 13:40 652.63 KB 
dokument Załącznik nr 3 cz. 1
2017-10-16 13:40 3892.51 KB 
dokument Załącznik nr 3 cz. 2
2017-10-16 13:40 1943.35 KB 
dokument Załącznik nr 4 cz. 1
2017-10-16 13:40 2477.59 KB 
dokument Załącznik nr 4 cz. 2
2017-10-16 13:40 134.18 KB 
dokument Załącznik nr 5
2017-10-16 13:40 153.05 KB 
dokument Formularz oferty cz. 1
2017-10-16 13:40 91.5 KB 
dokument Formularz oferty cz. 2
2017-10-16 13:40 92 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej cz. 1
2017-10-16 13:40 43.5 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej cz. 2
2017-10-16 13:40 44 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2017-10-16 13:40 88 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu cz. 1
2017-10-16 13:40 56.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu cz. 2
2017-10-16 13:40 56.5 KB 
dokument Potencjał wykonawczy cz. 1
2017-10-16 13:40 46.5 KB 
dokument Potencjał wykonawczy cz. 2
2017-10-16 13:40 46.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe cz. 1
2017-10-16 13:40 38.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe cz. 2
2017-10-16 13:40 39 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy
2017-10-16 13:40 58 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2017-10-16 13:40 171 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2017-10-16 13:40 41 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty - część 1
2017-12-04 11:17 252.32 KB 
dokument Informacja o unieważnieniu postępowania - część 2
2017-12-04 11:17 226.1 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2017-10-31 14:25 401.27 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.