Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: MODERNIZACJA POMNIKA STU STRACONYCH W ZGIERZU
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-10-18 2017-11-02 12:45 2017-11-02 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2017-10-18 10:53 3103.87 KB 
dokument Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2017-10-23 10:58 283.38 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2017-10-18 10:53 927.33 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2017-10-18 10:53 334.16 KB 
dokument Załącznik nr 1
2017-10-18 10:53 1071.86 KB 
dokument Załącznik nr 2
2017-10-18 10:53 2197.94 KB 
dokument Załącznik nr 3
2017-10-18 10:53 89.41 KB 
dokument Formularz oferty
2017-10-18 10:53 90.5 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2017-10-18 10:53 43.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2017-10-18 10:53 87.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2017-10-18 10:53 56.5 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2017-10-18 10:53 54.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe
2017-10-18 10:53 38.5 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2017-10-18 10:53 171 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy
2017-10-18 10:53 57.5 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2017-10-18 10:53 41 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o unieważnieniu postępowania
2017-11-08 15:33 248.5 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.