Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Modernizacja obiektów na terenie Miasta Zgierza. Część II: Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2 – II etap, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego hali sportowej MOSiR przy ul. Wschodniej oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zgierzu” oraz projektu pn.: „Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza”
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-10-20 2017-11-09 13:45 2017-11-09 14:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie o zamówieniu
2017-10-20 09:39 3578.85 KB 
dokument Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2017-10-23 11:00 254.18 KB 
dokument Zmiana ogłoszenia i terminu składania i otwarcia ofert
2017-11-03 14:49 393.09 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2017-10-20 09:39 938.94 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2017-10-20 09:39 2855.76 KB 
dokument Zał 1A cz.1 do OPZ
2017-10-20 09:39 10153.93 KB 
dokument Zał 1A cz.2 do OPZ
2017-10-20 09:39 15747.12 KB 
dokument Zał 1B cz.1 do OPZ
2017-10-20 09:39 18138.2 KB 
dokument Zał 1B cz.2 do OPZ
2017-10-20 09:39 19743.94 KB 
dokument Zał 1B cz.3 do OPZ
2017-10-20 09:39 15467.65 KB 
dokument Zał 1 B cz.4 do OPZ
2017-10-20 09:39 15986.33 KB 
dokument Zał 1B cz.5 do OPZ
2017-10-20 09:39 11808.31 KB 
dokument Zał 1C cz.1 do OPZ
2017-10-20 09:39 15699.55 KB 
dokument Zał 1C cz.2 do OPZ
2017-10-20 09:39 10994.7 KB 
dokument Zał 1D cz.1 do OPZ
2017-10-20 09:39 19768.36 KB 
dokument Zał 1D cz.2 do OPZ
2017-10-20 09:39 18068.67 KB 
dokument Zał 1D cz.3 do OPZ
2017-10-20 09:39 4080.62 KB 
dokument Zał 2 cz.1 do OPZ
2017-10-20 09:39 16092.7 KB 
dokument Zał 2 cz.2 do OPZ
2017-10-20 09:39 13358.74 KB 
dokument Zał 3 do OPZ
2017-10-20 09:39 14727.91 KB 
dokument Formularz Oferty
2017-10-20 09:39 91.5 KB 
dokument oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej
2017-10-20 09:39 43.5 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2017-10-20 09:39 57 KB 
dokument oświadczenie podwykonawcy o wykluczeniu
2017-10-20 09:39 58 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2017-10-20 09:39 57 KB 
dokument odpowiedź na wezwanie zamawiającego
2017-10-20 09:39 41 KB 
dokument potencjał wykonawczy
2017-10-20 09:39 46 KB 
dokument doświadczenie zawodowe -roboty budowlane
2017-10-20 09:39 39 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2017-10-20 09:39 171 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2017-11-02 15:57 88 KB 
Zmiana treści SIWZ
dokument Zmiana treści SIWZ
2017-11-06 15:21 496 KB 
dokument Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ
2017-11-06 15:21 1001.45 KB 
dokument Projekt budowlany -Instalacje sanitarne
2017-11-06 15:21 2769.54 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty
2017-11-23 13:25 410.46 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2017-11-09 14:52 295.19 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.