Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa części wewnętrznych ciągów komunikacyjnych przy ulicy Piątkowskiej w Zgierzu, na terenie byłej jednostki wojskowej - budowa kanalizacji deszczowej etap I
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-10-25 2017-11-09 12:45 2017-11-09 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie o zamówieniu
2017-10-25 11:41 3175.41 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2017-10-25 11:41 927.3 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2017-10-25 11:41 800.51 KB 
dokument Zał 1a do OPZ
2017-10-25 11:41 4047.66 KB 
dokument Zał 1b do OPZ
2017-10-25 11:41 3562.29 KB 
dokument Zał 1c do OPZ
2017-10-25 11:41 5769.73 KB 
dokument Zał 1d do OPZ
2017-10-25 11:41 476.42 KB 
dokument Zał 1e do OPZ
2017-10-25 11:41 5433.51 KB 
dokument Zał 2a do OPZ
2017-10-25 11:41 7055.43 KB 
dokument Zał 2b do OPZ
2017-10-25 11:41 665.49 KB 
dokument Zał 3 do OPZ
2017-10-25 11:41 985.5 KB 
dokument Formularz Oferty
2017-10-25 11:41 91.5 KB 
dokument oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej
2017-10-25 11:41 43.5 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2017-10-25 11:41 57 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
2017-10-25 11:41 88 KB 
dokument odpowiedź na wezwanie zamawiającego
2017-10-25 11:41 40.5 KB 
dokument oświadczenie podwykonawcy o wykluczeniu
2017-10-25 11:41 58 KB 
dokument doświadczenie zawodowe -roboty budowlane
2017-10-25 11:41 38.5 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2017-10-25 11:41 174 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty
2017-11-20 14:19 408.52 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2017-11-09 14:53 480.45 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.