Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Modernizacja obiektów sportowych MOSiR w Zgierzu przy ul. Wschodniej 2 w celu poprawy warunków treningów zapaśników i łuczników – rozbudowa istniejącej hali o nową halę wielofunkcyjną” - etap I
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-10-26 2017-11-14 13:45 2017-11-14 14:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2017-10-26 15:41 3424.05 KB 
dokument Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2017-11-08 13:42 1655.45 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2017-10-26 15:41 914.43 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2017-10-26 15:41 739.52 KB 
dokument Załącznik 1a cz. 1
2017-10-26 15:41 6974.05 KB 
dokument Załącznik 1a cz. 2
2017-10-26 15:41 162.67 KB 
dokument Załącznik 1a cz. 3
2017-10-26 15:41 187.46 KB 
dokument Załącznik 1a cz. 4
2017-10-26 15:41 2879.99 KB 
dokument Załącznik 1a cz. 5
2017-10-26 15:41 9008.48 KB 
dokument Załącznik 1a cz. 6
2017-10-26 15:41 9298.63 KB 
dokument Załącznik 1a cz. 7
2017-10-26 15:41 3052.61 KB 
dokument Załącznik 1a cz. 8
2017-10-26 15:41 1117.8 KB 
dokument Załącznik 1a cz. 9
2017-10-26 15:41 7589.91 KB 
dokument Załącznik 1b
2017-10-26 15:41 17359.86 KB 
dokument Załącznik 1c
2017-10-26 15:41 3670.7 KB 
dokument Załącznik 1d cz. 1
2017-10-26 15:41 726.61 KB 
dokument Załącznik 1d cz. 2
2017-10-26 15:41 1058.36 KB 
dokument Załącznik 2
2017-10-26 15:41 746.4 KB 
dokument Załącznik 3
2017-10-26 15:41 2742.25 KB 
dokument Załącznik 4
2017-10-26 15:41 1540.06 KB 
dokument Załącznik 5 cz. 1
2017-10-26 15:41 214.8 KB 
dokument Załącznik 5 cz. 2
2017-10-26 15:41 263.58 KB 
dokument Formularz oferty
2017-10-26 15:41 91.5 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2017-10-26 15:41 43.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2017-10-26 15:41 57 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2017-10-26 15:41 88 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy
2017-10-26 15:41 58 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2017-10-26 15:41 40.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe
2017-10-26 15:41 38.5 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2017-10-26 15:41 46 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2017-10-26 15:41 171.5 KB 
Pytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ
dokument Wyjaśnienie_Załącznik nr 3 do SIWZ_Przedmiar robót_właściwy
2017-10-31 14:27 1310.22 KB 
Zmiana treści SIWZ
dokument Zmiana treści SIWZ
2017-11-08 13:35 492.29 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia_tekst jednolity po zmianie
2017-11-08 13:35 816.64 KB 
dokument Zmiana treści SIWZ_załącznik nr 6 do OPZ
2017-11-08 13:35 3309.52 KB 
dokument Załącznik nr 6 do OPZ - przedmiar robót
2017-11-08 14:02 2896.97 KB 
dokument Załącznik nr 6 do OPZ - plan zagospodarowania terenu
2017-11-08 14:02 839.75 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o unieważnieniu postępowania
2017-11-15 14:39 232.54 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2017-11-14 14:32 263.08 KB 
Uwagi:Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.Zmiana Opisu przedmiotu zamówienia.
Wprowadził(a):Ewa StasiakJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.