Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 225 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Modernizacja obiektów na terenie Miasta Zgierza. Część I: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano – montażowych, termomodernizacyjnych i modernizacyjnych budynków komunalnych w ramach projektu pn.: „Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza”
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-10-30 2017-11-14 12:45 2017-11-14 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2017-10-30 14:56 4488.4 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2017-10-30 14:56 925.92 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2017-10-30 14:56 1019.25 KB 
dokument Załącznik nr 1
2017-10-30 14:56 6524.49 KB 
dokument Załącznik nr 2
2017-10-30 14:56 14113.59 KB 
dokument Załącznik nr 3
2017-10-30 14:56 3400.92 KB 
dokument Załącznik nr 4
2017-10-30 14:56 4217.89 KB 
dokument Formularz oferty cz 1
2017-10-30 14:56 92 KB 
dokument Formularz oferty cz 2
2017-10-30 14:56 92 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej cz 1
2017-10-30 14:56 44 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej cz 2
2017-10-30 14:56 44 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu
2017-10-30 14:56 58 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu cz 1
2017-10-30 14:56 58 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu cz 2
2017-10-30 14:56 58.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2017-10-30 14:56 88 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2017-10-30 14:56 41.5 KB 
dokument Potencjał wykonawczy cz 1
2017-10-30 14:56 57 KB 
dokument Potencjał wykonawczy cz 2
2017-10-30 14:56 57 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe - roboty budowlane cz. 1
2017-10-30 14:56 39 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe - roboty budowlane cz. 2
2017-10-30 14:56 39 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe - usługi cz. 1
2017-10-30 14:56 41.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe - usługi cz. 2
2017-10-30 14:56 41.5 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2017-10-30 14:56 462.47 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o unieważnieniu postępowania
2017-11-17 11:01 237.35 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.