Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz – część II
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-11-03 2017-11-20 12:45 2017-11-20 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2017-11-03 10:51 3405.6 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2017-11-03 10:51 917.33 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2017-11-03 10:51 604.86 KB 
dokument Załącznik nr 1a
2017-11-03 10:51 923.38 KB 
dokument Załącznik nr 1b
2017-11-03 10:51 841.37 KB 
dokument Załącznik nr 1c
2017-11-03 10:51 196.86 KB 
dokument Załącznik nr 2
2017-11-03 10:51 4028.22 KB 
dokument Załącznik nr 3a
2017-11-03 10:51 36.54 KB 
dokument Załącznik nr 3b
2017-11-03 10:51 38.19 KB 
dokument Formularz oferty
2017-11-03 10:51 92 KB 
dokument Formularz cenowy
2017-11-03 10:51 13.11 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2017-11-03 10:51 44 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2017-11-03 10:51 57.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2017-11-03 10:51 88 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy
2017-11-03 10:51 58 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2017-11-03 10:51 41 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe
2017-11-03 10:51 38.5 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2017-11-03 10:51 46 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2017-11-03 10:51 460.56 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty
2017-12-01 15:21 360.69 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2017-11-20 13:39 243.75 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.