Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: „Modernizacja obiektów sportowych MOSiR w Zgierzu przy ul. Wschodniej 2 w celu poprawy warunków treningów zapaśników i łuczników – rozbudowa istniejącej hali o nową halę wielofunkcyjną” -etap I
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-11-15 2017-12-01 12:45 2017-12-01 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2017-11-15 13:51 3015.99 KB 
dokument Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2017-11-20 11:35 933.89 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2017-11-15 13:51 915.34 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2017-11-15 13:51 836.83 KB 
dokument Załącznik 1a cz.1
2017-11-15 13:51 6974.05 KB 
dokument Załącznik 1a cz.2
2017-11-15 13:51 162.67 KB 
dokument Załącznik 1a cz.3
2017-11-15 13:51 187.46 KB 
dokument Załącznik 1a cz.4
2017-11-15 13:51 2879.99 KB 
dokument Załącznik 1a cz.5
2017-11-15 13:51 9008.48 KB 
dokument Załącznik 1a cz.6
2017-11-15 13:51 9298.63 KB 
dokument Załącznik 1a cz.7
2017-11-15 13:51 3052.61 KB 
dokument Załącznik 1a cz.8
2017-11-15 13:51 1117.8 KB 
dokument Załącznik 1a cz.9
2017-11-15 13:51 7589.91 KB 
dokument Załącznik 1b
2017-11-15 13:51 17359.86 KB 
dokument Załącznik 1c
2017-11-15 13:51 3670.7 KB 
dokument Załącznik 1d cz.1
2017-11-15 13:51 726.61 KB 
dokument Załącznik 1d cz.2
2017-11-15 13:51 1058.36 KB 
dokument Załącznik 2
2017-11-15 13:51 746.4 KB 
dokument Załącznik 3
2017-11-15 13:51 2742.25 KB 
dokument Załącznik 4
2017-11-15 13:51 1540.06 KB 
dokument Załącznik 5
2017-11-15 13:51 3309.52 KB 
dokument Formularz oferty
2017-11-15 13:51 91.5 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2017-11-15 13:51 43.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2017-11-15 13:51 56.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2017-11-15 13:51 88 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy
2017-11-15 13:51 58 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2017-11-15 13:51 40.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe
2017-11-15 13:51 38.5 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2017-11-15 13:51 46 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2017-11-15 13:51 460.44 KB 
Zmiana treści SIWZ
dokument Zmiana treści SIWZ
2017-11-20 11:35 294.3 KB 
dokument Prawidłowy załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia
2017-11-20 11:35 2896.97 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty
2017-12-06 13:39 373.66 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2017-12-01 14:27 282.44 KB 
Uwagi:Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Zmiana treści SIWZ.
Wprowadził(a):Agnieszka SobczakJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.