Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 209 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Zapewnienie opieki zwierzętom z terenu Gminy Miasto Zgierz w okresie 01.01.2018 r. - 01.01.2020 r. - Część I
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-12-07 2017-12-15 12:45 2017-12-15 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2017-12-07 15:57 3192.65 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2017-12-07 15:57 926.27 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2017-12-07 15:57 1239.8 KB 
dokument Załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia
2017-12-07 15:57 338.36 KB 
dokument Formularz oferty
2017-12-07 15:57 94.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2017-12-07 15:57 88 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2017-12-07 15:57 56.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy
2017-12-07 15:57 58 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2017-12-07 15:57 44 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2017-12-07 15:57 40 KB 
dokument Wzór umowy
2017-12-07 15:57 2123.66 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
2017-12-18 14:57 221.59 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2017-12-15 14:11 404.49 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.