Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 209 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Zapewnienie opieki zwierzętom z terenu Gminy Miasto Zgierz w okresie 01.02.2018 r. - 31.01.2020 r. - Część I
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-12-20 2018-01-02 12:45 2018-01-02 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2017-12-20 14:24 2413.31 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2017-12-20 14:24 917.21 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2017-12-20 14:24 1270.69 KB 
dokument Załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia
2017-12-20 14:24 337.48 KB 
dokument Formularz oferty
2017-12-20 14:24 93.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2017-12-20 14:24 88.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2017-12-20 14:24 57.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy
2017-12-20 14:24 58.5 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2017-12-20 14:24 44 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2017-12-20 14:24 41 KB 
dokument Potencjał techniczny
2017-12-20 14:24 52.5 KB 
dokument Wzór umowy
2017-12-20 14:24 2096.65 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2018-01-09 10:55 260.92 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2018-01-02 15:06 421.57 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.