Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Profilowanie dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych lub wzmocnionych tłuczniem kamiennym na terenie Gminy Miasto Zgierz w 2018 roku
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-01-15 2018-01-30 12:45 2018-01-30 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2018-01-15 13:34 7397.2 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2018-01-15 13:34 925.91 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2018-01-15 13:34 786.91 KB 
dokument Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia
2018-01-15 13:34 915.24 KB 
dokument Formularz oferty
2018-01-15 13:34 92 KB 
dokument Formularz cenowy
2018-01-15 13:34 40.5 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2018-01-15 13:34 43.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2018-01-15 13:34 58 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2018-01-15 13:34 88.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu
2018-01-15 13:34 58 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2018-01-15 13:34 41.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe
2018-01-15 13:34 38.5 KB 
dokument Potencjał techniczny
2018-01-15 13:34 47 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2018-01-15 13:34 171.5 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2018-02-13 12:40 404.24 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2018-01-30 14:00 407.84 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.