Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Wykonywanie napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych na terenie Miasta Zgierza w 2018r.
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-01-16 2018-01-31 12:45 2018-01-31 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie o zamówieniu
2018-01-16 12:58 7483.77 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2018-01-16 12:58 937.26 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2018-01-16 12:58 1907.88 KB 
dokument Zał 1 do OPZ
2018-01-16 12:58 5478.94 KB 
dokument Formularz Oferty
2018-01-16 12:58 92.5 KB 
dokument Formularz cenowy
2018-01-16 12:58 41 KB 
dokument oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej
2018-01-16 12:58 44 KB 
dokument oświadczenie podwykonawcy o wykluczeniu
2018-01-16 12:58 58 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2018-01-16 12:58 57 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
2018-01-16 12:58 88.5 KB 
dokument potencjał wykonawczy
2018-01-16 12:58 46.5 KB 
dokument potencjał techniczny
2018-01-16 12:58 47 KB 
dokument doświadczenie zawodowe -roboty budowlane
2018-01-16 12:58 38.5 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2018-01-16 12:58 171.5 KB 
dokument odpowiedź na wezwanie zamawiającego
2018-01-16 12:58 41.5 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2018-02-14 11:14 365.34 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2018-01-31 14:33 409.49 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.